Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 12.07.2020 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
11.07.2020 ora 07.00 – 12.07.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general în scădere, exceptând Prutul, pe sectorul Stânca aval – Ungheni și sectorul Oancea – Șivița unde vor fi în creștere prin propagare și râurile din bazinele hidrografice ale Bârladului și Jijiei, unde au fost relativ staționare.
S-au produs scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide cu efecte de inundaţii locale, pe unele râuri mici din Maramureș și nordul Moldovei, datorită precipitațiilor sub formă de aversă, de scurtă durată, cu caracter torențial căzute în interval.
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Suceava, Bistriţa, Trotuş, în bazinele superioare ale Crișului Repede, Jiului, pe cursurile Siretului și Prutului, cursurile inferioare ale Crasnei, Barcăului, Mureșului, cursul mijlociu și inferior al Begăi şi mai mici (10-30%) pe râurile din bazinul hidrografic Bârlad.
Se situează peste COTELE DE APĂRARE râul Prut, la s.h. Stânca Aval și pe sectorul Drânceni – Şiviţa, ca urmare a tranzitării în regim controlat prin Acumularea Stânca Costeşti a viiturilor formate în amonte de intrarea în ţară, dupa cum urmează :
COTELE DE PERICOL: Prut – Fălciu (600+18) – jud.GL şi Prut – Oancea (600+48)-jud.GL;
COTELE DE INUNDAȚIE: Prut – Şiviţa (435+7) – jud. GL;
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 36 din 09.07.2020.
În interval au fost emise  trei ATENȚIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 11.07 – 12.07.2020 a fost în scădere, având valoarea de 5600 m3/s, peste media multianuală a lunii iulie (5350 m3/s).   
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere pe sectoarele Gruia – Calafat și Giurgiu – Tulcea și în creștere pe sectorul Bechet – Zimnicea.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
12.07.2020 ora 07.00 – 13.07.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general în scădere, exceptând râurile din bazinul Bârlad și afluenții Prutului unde vor fi staționare.
Sunt posibile scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri rapide de niveluri şi debite cu posibile depășiri izolate ale COTELOR DE APĂRARE,  pe unele râuri din zonele de deal și munte, în special din nordul,  vestul și centrul țării, datorită precipitațiilor sub formă de aversă, de scurtă durată cu caracter torențial, însemnate cantitativ, prognozate.
Se va menţine peste COTA DE APĂRARE râul Prut, pe sectoarele Stânca Aval – Ungheni și Fălciu – Şiviţa, ca urmare a tranzitării în regim controlat prin Acumularea Stânca Costeşti a viiturilor formate în amonte de intrarea în ţară, dupa cum urmează :
COTELE DE PERICOL: Prut – Oancea (600+40)-jud.GL;
COTELE DE INUNDAȚIE:  Prut – Fălciu (550+40) – jud.GL, Prut – Şiviţa (435+15) – jud. GL;
COTA DE ATENȚIE: Prut – Ungheni (460+60)-jud.IS.
Se menține în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 36 din 09.07.2020.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (5300 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectoarele Gruia – Bechet și Călăraşi –Tulcea, în creştere pe sectorul Corabia – Giurgiu și staţionare la Olteniţa.