Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 12.06.2018 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 12.06.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în creştere datoritǎ precipitațiilor căzute în interval și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișul Repede, Bistrița, Moldova, Suceava, bazinele superioare ale Crișului Negru, Argeșului, Ialomiței, bazinele superioare și mijlocii ale Crișului Alb, Mureșului, Oltului, cursurile inferioare ale râurilor Bega Veche, Bega și Timiș, relativ staţionare pe râurile din bazinele hidrografice Buzău, Putna, Rm. Sărat, Bârlad, cele din Dobrogea, cursul mijlociu al Prutului și afluenții acestuia și în scădere pe celelalte râuri.
S-au înregistrat scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie şi creşteri rapide de niveluri şi debite cu efect de inundaţii locale pe unele râuri din bazinele hidrografice Crasna, Crișul Repede, Bistrița, Moldova, unii afluenți mici ai Argeșului superior, Mureșului mijlociu și Siretului inferior ca urmare a precipitaţiilor însemnate cantitativ căzute în interval. 
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Târnava Mare, pe unii afluenţi ai Oltului superior şi Ialomiţei superioare, pe Siret şi unii afluenţi ai săi (Suceava, Moldova, Putna, Rm.Sărat, Buzǎu, Bârlad) și pe Prut şi mai mari (peste 100%) pe Arieș, Bega Veche, Bega, Moraviţa, cursurile superioare ale Izei, Turului, Someșului Mic, Crasnei și Bârzavei.
În interval au fost emise douăsprezece ATENŢIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.
Este în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ pentru fenomene imediate nr.1 din 12.06.2018.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 11.06 – 12.06.2018 a fost staţionar, având valoarea de 4400 m3/s, sub media multianuală a lunii iunie (6400 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere pe sectoarele Gruia – Zimnicea şi Brăila – Tulcea, relativ staţionare pe sectoarele Giurgiu – Olteniţa şi Hârsova –  Vadu Oii şi  în creştere uşoară pe sectorul Călăraşi – Cernavodă.
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 12.06.2018 – 13.06.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în creştere ca urmare a precipitaţiilor prognozate şi propagǎrii pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Bistrița, Moldova, Suceava, bazinul superior și mijlociu al Mureșului, cursurile mijlocii și inferioare ale Crasnei, Barcăului, Crișurilor, Someșului Mic, Arieșului, Târnavelor, în scădere pe râurile din Banat, bazinele hidrografice Jiu, Vedea, bazinul inferior al Oltului, bazinele mijlocii și inferioare ale Argeșului și Ialomiței, cursul inferior al Mureșului și relativ staționare pe celelalte râuri.
Sunt posibile scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri rapide de niveluri şi debite pe unele râuri din nordul, nord-vestul și zonele de deal şi munte, ca urmare a precipitaţiilor prognozate sub formă de aversă, cu caracter torenţial şi mai însemnate cantitativ.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi staționar (4400 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectoarele Gruia – Oltenița și Isaccea – Tulcea și relativ staționare pe sectorul Călărași – Galați.