Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 12.02.2021 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 
11.02.2021 ora 07.00 – 12.02.2021 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general în creștere ca urmare a efectului combinat al precipitațiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Mureș, Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, Jiu, cele din Dobrogea, bazinele superioare ale Argeșului, Ialomiței, afluenții de dreapta ai Oltului inferior, cursurile mijlocii și inferioare ale Bistriţei şi Trotuşului şi cursul superior al Prutului, relativ staționare pe râurile din bazinele hidrografice Vedea, Bârlad, Jijia, bazinele mijlocii și inferioare ale Argeșului, Ialomiței și bazinul superior și mijlociu al Oltului și în scădere pe celelalte râuri.
Creșteri mai importante de niveluri și debite cu atingerea și depășirea COTELOR DE APĂRARE ca urmare a precipitațiilor mai însemnate cantitativ căzute în interval și cedării apei din stratul de zăpadă, pe fondul unor niveluri și debite ridicate, s-au înregistrat pe unele râuri din Banat, Crișana și Maramureș.
Formațiunile de gheață (gheaţă la maluri, năboi, izolat pod de gheaţă) prezente în bazinele superioare ale râurilor din nordul Moldovei au fost în uşoară intensificare și extindere. S-au intensificat curgerile de năboi pe unele râuri din vestul, nordul, centrul țării și zonele de munte.
Debitele se situează la valori în jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Olteț, Vedea, Neajlov, Rm. Sărat, Tazlău şi cursul Siretului, unde sunt cuprinse între 30-90% din normalele lunare și râurile din bazinele hidrografice Bârlad și Jijia, unde au valori sub 30%.
Se situează peste:
– COTA DE PERICOL râul Crasna la stația hidrometrică Domănești (550+6)-jud.SM (sector îndiguit);
– COTELE DE INUNDAȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Tur – Călinești Oaș (420+18)-jud. SM, Tur – Turulung (420+69)-jud. SM, Tur – Micula (310+108)-jud.SM, Crasna – Berveni (590+35)-jud. SM (sectoare îndiguite);
– COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Someșul Mare – Valea Mare (110)-jud.BN, Someș – Beclean (180+26)-jud.BN, Șieu – Șintereag (200+50)-jud.BN, Crasna – Craidorolț (350+38)-jud.SM, Barcău – Sălard (510+34)-jud.BH, Crişul Negru – Tinca (350+92)-jud. BH, Crişul Negru – Talpoş (680+112)-jud. BH, Crişul Negru – Zerind (600+131)-jud. BH, Briheni – Sustiu (175+15)-jud.BH, Holod – Holod (300+10)-jud.BH, Crișul Alb – Vața de Jos (350+80)-jud. HD, Crișul Alb – Gurahonț (150+41)-jud.AR, Cigher – Chier (300+26)-jud.AR, Mureș – Ocna Mureș (430+27)-jud. AB, Bega Veche – Pischia (100+20)-jud.TM, Chizdia – Ghizela (250+14)-jud.TM, Bega – Chizătău (200+10)-jud.TM, Bistra – Voislova Gară (150+8)-jud.CS, Bistra – Obreja (85+9)-jud.CS.
În interval s-au situat peste:
-COTA DE INUNDAȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Someșul Mare – Valea Mare (140)-jud.BN;
-COTELE DE ATENȚIE: râurile la stațiile hidrometrice: Valea Rea – Huța Certeze (170+3)-jud. SM, Talna – Pășunea (270)-jud.SM, Someșul Mare – Rodna (120+25)-jud.BN, Barcău – Marghita (250+8)-jud.BH, Fânețelor – Sarsig (275+5)-jud.BH, Ier – Ghilești (250+300)-jud.SM, Cormaia – Sângerorz Băi (110+2)-jud.BN, Ilva – Poiana Ilvei (150+17)-jud.BN,  Bistrița – Bistrița (150+10)-jud.BN, Chijic – Copăcel (225+40)-jud.BH, Valea Roșie – Pocola (250+4)-jud.BH, Topa –Hidișel (400+32)-jud.BH, Moneasa – Moneasa (80+4)-jud.AR, Arieș – Baia de Arieș (250+2)-jud.AB, Arieș – Câmpeni (300+21)-jud.AB, Gladna – Firdea (110+5)-jud.TM.
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr.18 din 11.02.2021.
În interval au fost emise două AVERTIZĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 11.02.2021 – 12.02.2021 a fost în crestere, având valoarea de 9500 m3/s,  peste  media  multianuală a lunii februarie (5300 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere.
A intrat în vigoare ATENŢIONAREA  HIDROLOGICĂ  NR. 19 din 11.02.2021.
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
12.02.2021 ora 07.00 – 13.02.2021 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general în scădere, exceptând cursurile mijlocii și inferioare ale râurilor: Someș, Someșul Mic, Crișuri, Arieș, Mureș, Bega, Timiș, Jiu, Argeș, Ialomița, cursurile inferioare ale Vișeului, Izei, Turului, Lăpușului, Crasnei, Barcăului, Târnavelor, Bârzavei, Moraviței, Carașului, Nerei, Cernei, Oltețului, Oltului, Trotușului, Bistriței, Moldovei și cursul superior al Prutului, unde vor fi în creștere prin propagare.
Ca urmare a propagării viiturilor formate anterior, se vor înregistra creșteri de niveluri și debite, cu depășiri ale COTELOR DE APĂRARE, pe cursurile mijlocii și inferioare ale râurilor mari din Maramureș, Crișana și Banat. 
Formațiunile de gheață (gheaţă la maluri, năboi, izolat pod de gheață) existente vor fi în extindere și intensificare, în special pe râurile mici din nordul țării.
Se vor situa peste:
– COTA DE PERICOL râul Crasna la stația hidrometrică Domănești (550+10)-jud.SM (sector îndiguit);
– COTELE DE INUNDAȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Tur – Turulung (420+50)-jud. SM, Tur – Micula (310+125)-jud.SM, Crasna – Berveni (590+40)-jud. SM (sectoare îndiguite);
– COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Tur – Călinești Oaș (350+50)-jud. SM, Barcău – Sălard (510+25)-jud.BH, Crişul Negru – Tinca (350+30)-jud. BH, Crişul Negru – Talpoş (680+70)-jud. BH, Crişul Negru – Zerind (600+160)-jud. BH, Briheni – Sustiu (175+10)-jud.BH, Crișul Alb – Vața de Jos (350+40)-jud. HD, Crișul Alb – Chișineu Criș (600+40)-jud.AR, Cigher – Chier (300+14)-jud.AR și Mureș – Ocna Mureș (430+20)-jud. AB și Bârzava – Partoș (50+24)-jud.TM.
Se menține în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr.18 din 11.02.2021.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creştere (9900 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creștere.
Nivelurile se vor situa peste COTELE DE ATENȚIE la stațiile hidrotetrice: Gruia (610+5)-jud.MH și Bechet (550+3)-jud.DJ.
Este în vigoare  ATENŢIONAREA  HIDROLOGICĂ  NR. 19 din 11.02.2021.