Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 12.02.2018 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 12.02.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general în scǎdere, exceptând cursurile inferioare ale Crasnei și Barcăului, unde au fost în creştere prin propagare și râurile din Dobrogea, bazinele superioare ale Vișeului, Izei, Someșului Mare, Timișului, Bârzavei, Carașului, Nerei, Cernei, unde au fost relativ staţionare.
Se situează peste COTELE DE ATENŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Tur-Micula (270+2)-jud.SM, Crasna-Domăneşti (400+86)-jud. SM şi Berveni (490+42)-jud.SM.
Formaţiunile de gheaţă (preponderent gheaţă la maluri, nǎboi, izolat pod de gheaţă) prezente pe râurile din centrul și estul ţării au fost în uşoară extindere şi intensificare.
Debitele se situează în general la valori peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Someș (exceptând Someșul Mare), Bârzava, Moravița, Nera, Cerna, Vedea, Rm. Sărat, Prut, bazinele superioare ale Begăi şi Timișului, afluenţii Jiului, Oltului inferior şi cursul superior şi mijlociu al Ialomiţei, unde au valori cuprinse între 30-90% din acestea.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 11.02.2018 – 12.02.2018 a staționar, având  valoarea de  7600 m3/s,  peste  media  multianuală  a  lunii  februarie  (5300 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere pe sectoarele Gruia – Calafat și Giurgiu – Tulcea și în scădere pe sectorul Bechet – Zimnicea.
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 12.02.2018 – 13.02.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general în scădere, exceptând cursul inferior al Crasnei, unde vor fi în creștere prin propagare și râurile din Dobrogea, bazinele superioare ale Vișeului, Izei, Someșului Mare, Timișului, Bârzavei, Moraviței, Carașului, Nerei, Cernei, unde vor fi relativ staţionare. 
Se vor mai situa peste COTELE DE ATENŢIE râurile la staţiile hidrometrice Crasna-Domăneşti (400+40)-jud. SM şi Berveni (490+45)-jud.SM.
Formaţiunile de gheaţă (preponderent gheaţă la maluri, nǎboi, izolat pod de gheaţă) prezente pe râurile din centrul și estul ţării vor fi în uşoară extindere şi intensificare.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi staţionar (7600 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi relativ staționare pe sectorul Gruia – Bechet, în scădere pe sectorul Corabia – Giurgiu şi în creștere pe sectorul  Oltenița – Tulcea.