Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 12.01.2022 ora 07.00

Situația hidrologică pe râuri și Dunăre în intervalul 11.01.2022 ora 07.00 – 12.01.2022 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice Bega, Timiş, Bârzava, Caraş, Nera, Cerna, Vedea, Argeş, Ialomița, Bârlad, bazinul superior al Jiului, bazinul superior şi mijlociu al Oltului şi bazinul mijlociu şi inferior al Prutului unde au fost în general staționare.
Formaţiunile de gheaţă (gheață la mal și năboi) au fost în extindere și intensificare, îndeosebi pe râurile mici din zona de munte.
Debitele se situează la valori în jurul și peste mediile lunare multianuale pe majoritatea râurilor, exceptând cele din bazinele hidrografice: Bega Veche, Bega, Timiş, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, Vedea, Argeş (exceptând Dâmbovița), Prut, Bârlad, în bazinele mijlocii şi inferioare ale Jiului şi Oltului şi pe râurile din Dobrogea, unde se situează sub mediile lunare multianuale, cu valori cuprinse între între 30 – 80% din normalele lunare.
Ca urmare a propagării, a tranzitării din acumularea Călineşti Oaş şi atenuării viiturii formate anterior pe râul Tur, se situează peste COTA DE INUNDAȚIE stația hidrometrică Micula (310+5)-jud.SM (sector îndiguit).
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) în intervalul 11.01.2022 – 12.01.2022 a fost staționar, având valoarea de 6800 m3/s, peste media multianuală a lunii ianuarie (4950 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere pe sectorul Gruia – Calafat și în creștere pe sectorul Bechet – Tulcea.
 
Prognoza hidrologică pe râuri și Dunăre în intervalul 12.01.2022 ora 07.00 – 13.01.2022 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice Bega, Timiş, Bârzava, Caraş, Nera, Cerna, Jiu, Olt, Vedea, Argeș, Ialomiţa, Buzău, Bârlad, Prut și pe cele din Dobrogea unde vor fi staționare.
Formațiunile de gheață (gheață la mal, năboi) existente în bazinele superioare şi mijlocii ale Moldovei şi Bistriței vor fi în extindere și intensificare şi işi vor face apariția şi pe alte râuri din zonele montane din nordul şi centrul țării.
Ca urmare a propagării, a tranzitării din acumularea Călineşti Oaş şi atenuării viiturii formate anterior pe râul Tur, se va situa peste COTELE DE APĂRARE râul Tur pe sectorul aval Turulung (sector îndiguit).
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) va fi în scădere (6700 m3/s).
În aval de Porțile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectorul Gruia – Corabia şi  în creştere pe sectorul Tr. Măgurele– Tulcea.