Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 12.01.2020 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 11.01.2020
ora 07.00 – 12.01.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost relativ staţionare.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi, pod de gheață) prezente în majoritatea bazinelor hidrografice au fost în restrângere şi diminuare, exceptând râurile din bazinele superioare ale Mureşului şi Oltului unde s-au menţinut fără modificări importante.
Curge năboi pe unele râuri din nordul, centrul şi estul ţării.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari pe unele râuri din bazinul superior și mijlociu al Jiului (Bistriţa, Motru), pe unii afluenţi ai Oltului de pe sectorul inferior (Olănești, Luncavăț) şi pe unele râuri din Dobrogea (Slava, Hamangia, Râmnic) și mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Crișul Alb, Crişul Negru, Moraviţa, Nera, Bârlad, Jijia, pe cursurile inferioare ale Someşului şi Bistriţei, pe unii afluenţi ai Someşului (Sălăuţa, Ilişua, Lonea, Fizeș, Lăpuş, Cavnic), pe unii afluenţi ai Mureşului (Luţ, Feernic, Vişa, Ampoi, Râul Mare) şi pe unii afluenţi ai Oltului mijlociu (Homorod, Hârtibaciu). 
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 11.01.2020 – 12.01.2020 a fost în scădere, având valoarea de 3600 m3/s, sub  media multianuală a  lunii  ianuarie (4950 m3/s).   
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere. 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 12.01.2020
ora 07.00 – 13.01.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi relativ staţionare. 
Sunt posibile creșteri ușoare de niveluri şi debite pe unele râuri mici din vestul şi centrul ţării, ca urmare a efectului combinat al cedării apei din stratul de zăpadă şi evoluţiei formaţiunilor de gheaţă.
Formațiunile de gheță (gheață la maluri, năboi, pod de gheață) existente pe majoritatea râurilor vor fi în diminuare și ușoară restrângere.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (3500 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere.