Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 11.12.2021 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 
10.12.2021 ora 07.00 – 11.12.2021 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în creştere datorită precipitațiior în curs, celor prognozate, cedării apei din stratul de zăpada şi propagării pe râurile din bazinele: Jiu, Buzău, Rm Sărat, Putna, bazinul superior şi mijlociu al Oltului, bazinele superioare ale Argeşului şi Ialomiței şi pe râurile din Dobrogea şi numai prin propagare pe cursul inferior al Someşului.
Pe râurile din bazinele: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crişuri, Mureş, Bega, Timiş, Bârzava, Caraş, Nera, Cerna debitele au fost în scădere uşoară, iar pe celelalte râuri au fost relativ staționare.
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-90%, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe Someșul Mic, Arieș, pe cursul superior și mijlociu al Trotușului și pe cursurile superioare ale Crișurilor și mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Bega Veche, Moravița, Rm. Sărat, Bârlad şi pe unii afluenți ai Prutului.
Formaţiunile de gheaţă (gheață la mal, năboi) prezente în bazinele superioare ale Bistriţei şi Moldovei au fost în uşoară diminuare.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 10.12.2021 – 11.12.2021 a fost în creștere, având valoarea de 6200 m3/s, peste media multianuală a lunii decembrie     (5200 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere la Gruia și pe sectorul Bechet – Tulcea și în scădere la Calafat.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
11.12.2021 ora 07.00 – 12.12.2021 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în creştere pe râurile din sudul țării si relativ staționare pe celelalte,
Sunt posibile scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri cu posibile depăşiri ale COTELOR DE APĂRARE pe unele râuri din bazinele hidrografice: Cerna, Jiu, Olt, Argeş, Ialomiţa, Buzău, Rm. Sărat, Putna şi Trotuş. 
Formațiunile de gheață (gheață la maluri, năboi) existente se vor menține fără modificări importante.
Intră in vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr 103, incepând cu ora 18:00
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în staționar (6200 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creștere.