Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 11.11.2019 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 10.11.2019 ora 07.00 – 11.11.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost staționare pe râurile din bazinele hidrografice: Jiu, Olt, Vedea, Argeș, Ialomița, Siret, Prut și cele din Dobrogea, iar pe cele din bazinele hidrografice Vișeu, Iza, Tur, Someșul Mare, Lăpuș, Crasna, Barcău, Nera, Cerna și bazinele superioare ale, Crișurilor,  Arieșului și Timișului au fost în ușoară creștere datorită precipitațiilor căzute în interval și propagării. 
Pe celelalte râuri debitele au fost în general în scădere.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe Crişul Repede şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe: Bega Veche, Moraviţa, Jijia, Bârlad, unii afluenţi ai Someșului (Fizeș), ai Mureșului (Comlod, Vișa, Domald, Secaș, Sebeș, Râul Galben), Jiului (Jaleş, Coşuştea, Amaradia), Oltului (Ghimbășel, Hârtibaciu, Beica, Olteț), Trotușului și pe cursul inferior al Bistriței
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 10.11.2019 – 11.11.2019 a fost în creştere, având valoarea de 3200 m3/s, sub media multianuală a lunii noiembrie (4650 m3/s).   
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 11.11.2019 ora 07.00 – 12.11.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi staționare pe râurile din bazinele hidrografice: Jiu, Olt, Vedea, Argeș, Ialomița, Siret, Prut și cele din Dobrogea, iar pe cursul mijlociu și inferior al Someșului și cursurile inferioare ale Crasnei, Barcăului, Crişurilor și Mureşului vor fi în ușoară creștere datorită propagării.
Pe celelalte râuri debitele vor fi în general în scădere.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creștere (3500 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creştere.