Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 11.10.2019 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 10.10.2019 ora 07.00 – 11.10.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost relativ staționare, exceptând cursul superior şi mijlociu al Prutului, unde au fost în scădere.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe cursul Oltului superior amonte Podu Olt, pe cursurile superioare ale Sucevei, Moldovei şi Buzăului şi pe unele râuri din Dobrogea şi mai mici (sub 30%) pe unii afluenţi ai Oltului inferior, pe Jijia şi cursul superior al Siretului.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 10.10.2019 – 11.10.2019 a fost în creştere,  având  valoarea  de  2500  m3/s,  sub  media  multianuală a lunii octombrie (3850 m3/s).   
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere pe sectorul Gruia – Giurgiu, staţionare la Oltenița și Tulcea și în scădere ușoară pe sectorul Călărași – Isaccea.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 11.10.2019 ora 07.00 – 12.10.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general staționare.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi staţionar (2500 m3/s).
În aval de Porţile de Fier, debitele vor fi în creştere pe sectorul Gruia – Oltenița  şi relativ staţionare pe sectorul Călăraşi – Tulcea.