Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 11.09.2018 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
10.09.2018 ora 07.00 – 11.09.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Crişuri, pe cursul superior al Oltului şi cursul inferior al Someşului, unde au fost în uşoară scădere şi cursul superior al Prutului unde au fost în creştere prin propagare. 
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Someșul Mic, Crişul Repede, Moraviţa, Jiu (excepţie făcând Motru), Vedea, Ialomiţa, Moldova, Bistriţa, pe Someş-aval Ulmeni, pe cursul superior al Trotuşului, pe cursul mijlociu şi inferior al Siretului, pe cursul Prutului, pe unii afluenţi ai Oltului mijlociu şi inferior pe cursurile inferioare ale Mureşului şi Argeşului şi pe râurile din Dobrogea și mai mici (10-30% din mediile multianuale lunare) pe Bârlad și pe afluenții Jijiei.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 10 – 11.09.2018 a fost staţionar, având  valoarea de  3500 m3/s, sub  media   multianuală  a  lunii  septembrie   (3800 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creştere.
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
11.09.2018 ora 07.00 – 12.09.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general staţionare, exceptând râurile din bazinele Crişurilor, unde vor fi în scădere.
Sunt posibile scurgeri pe versanți, torenți, pâraie, viituri rapide cu posibile efecte de inundații locale şi creşteri de debite și niveluri pe unele râuri mici din zonele de deal şi de munte, datorită precipitațiilor, sub formă de aversă, prognozate.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (3400 m3/s).
Pe sectorul aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere la Gruia şi în creștere pe sectorul Calafat – Tulcea.