Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 11.07.2020 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 10.07.2020
ora 07.99 – 11.07.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general în scădere, exceptând cursurile inferioare ale Siretului și Prutului, unde au fost în creștere prin propagare și râurile din bazinele hidrografice ale Bârladului și Jijiei, unde au fost relativ staționare.
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Suceava, Bistriţa, Trotuş, în bazinele superioare ale Crișului Repede, Jiului, pe cursurile Siretului și Prutului, cursurile inferuoare ale Crasnei, Barcăului, Mureșului, cursul mijlociu și inferior ale Begăi şi mai mici (10-30%) pe râurile din bazinul hidrografic Bârlad.
Se situează peste COTELE DE APᾸRARE râul Prut, la s.h. Stânca Aval și pe sectorul Drânceni – Şiviţa, ca urmare a tranzitării în regim controlat prin Acumularea Stânca Costeşti a viiturilor formate în amonte de intrarea în ţară, dupa cum urmează :
COTELE DE PERICOL: Prut – Fălciu (600+34) – jud.GL şi Prut – Oancea (600+52)-jud.GL;
COTELE DE INUNDAȚIE: Prut – Stânca Aval (300+74)-jud.BT, Prut – Şiviţa (435+3) – jud. GL;
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 36 din 09.07.2020.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 10.07 – 11.07.2020 a fost în scădere, având valoarea de 5900 m3/s, peste media multianuală a lunii iulie (5350 m3/s).   
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere la Gruia și pe sectorul Tr. Măgurele – Tulcea și în creștere pe sectorul Calafat – Corabia.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 11.07.2020
ora 07.00 – 12.07.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general în scădere, exceptând cursurile inferioare ale Siretului și Prutului, unde vor fi în creștere prin propagare și râurile din bazinele hidrografice ale Bârladului și Jijiei, unde vor fi relativ staționare.
Se vor menţine peste COTELE DE APĂRARE râul Prut, pe sectoarele Stânca Aval – Ungheni și Fălciu – Şiviţa, ca urmare a tranzitării în regim controlat prin Acumularea Stânca Costeşti a viiturilor formate în amonte de intrarea în ţară, dupa cum urmează :
COTELE DE PERICOL: Prut – Oancea (600+54)-jud.GL;
COTELE DE INUNDAȚIE: Prut – Stânca Aval (300+65)-jud.BT, Prut – Fălciu (550+28) – jud.GL, Prut – Şiviţa (435+10) – jud. GL;
COTA DE ATENȚIE: Prut – Ungheni (460+80)-jud.IS.
Se menține în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 36 din 09.07.2020.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (5600 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectoarele Gruia – Bechet și Giurgiu – Tulcea și în creștere pe sectorul Corabia – Zimnicea.