Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 11.05.2019 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 10.05.2019
ora 07.00 – 11.05.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în scădere, exceptând râurile din Dobrogea și pe cele din bazinele hidrografice: Jiu, Vedea, Argeș, Ialomița, bazinul inferior al Oltului unde au fost staționare.
Pe râurile din bazinele hidrografice Crasna, Barcău, Crișuri, Mureș, Bega, Timiș, Bârzava, Caraș, Nera, Cerna și bazinul mijlociu al Oltului, debitele au fost în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval și propagării și numai prin propagare pe Prut aval Radăuți Prut și pe cursul mijlociu și inferior al Siretului.
 Debitele se situează în general la valori în jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice Şuşiţa şi Putna, bazinele mijlocii şi inferioare ale: Jiului, Argeşului şi Ialomiţei, bazinul inferior al Oltului şi râurile din Dobrogea, unde se situează la valori cuprinse între 30-90% din acestea.
Din datele primite până la ora 600, se situează peste:
COTELE DE INUNDAŢIE râurile la stațiile hidrometrice: Tur – Micula (310+8)-jud.SM și Prut – Stânca Aval (300+71)-jud.BT;
COTELE DE ATENŢIE râurile la stațiile hidrometrice: Goleț – Goleț (270+1)-jud.CS, Sebeș – Turnu Ruieni (250+6)-jud. CS.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 10.05 – 11.05.2019 a fost în creștere, având valoarea de 6700 m3/s, sub media multianuală a lunii mai (7250 m3/s).   
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere la Gruia şi pe sectorul Corabia – Tulcea şi în scădere pe sectorul Calafat – Bechet.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 11.05.2019
ora 07.00 – 12.05.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general în scădere, exceptând râurile din sudul țării unde vor fi staționare, cursurile mijlocii și inferioare ale Mureșului și Prutului și cursurile inferioare ale Crasnei, Barcăului, Crișurilor, Begăi, Timișului, Barzavei, Carșului, Cernei, Nerei și Siretului unde vor fi în creștere prin propagare.
Sunt posibile scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide cu posibile efecte de inundaţii locale pe unele râuri mici din zonele de deal și munte datorite averselor, temporar accentuate, prognozate.
Se va situa peste COTA DE INUNDAȚIE râul Prut la stația hidrometrică Stânca aval (300+60)-jud. BT și peste COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiiile hidrometrice Tur – Micula (270+20)-jud. SM, Prut – Ungheni  (460+50)-jud. IS.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creştere (6800 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creștere pe sectoarele Gruia – Calafat şi Tr.Măgurele – Tulcea şi relativ staţionare pe sectorul Bechet – Corabia.