Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 11.02.2021 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 10.02.2021 ora 07.00 – 11.02.2021 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general în creștere ca urmare a efectului combinat al precipitațiilor lichide căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării, exceptând cursul superior al Oltului unde au fost în scădere şi râurile din bazinele: Vedea, Argeș, Ialomița, Rm. Sărat, Putna, Trotuș, Bârlad, Jijia, bazinul mijlociu și inferior al Oltului, bazinul superior și mijlociu al Buzăului, cursurile mijlocii și inferioare ale Prutului și Siretului și pe râurile din Dobrogea, unde au fost relativ staționare.
Creșteri mai importante de niveluri și debite cu atingerea și depășirea COTELOR DE APĂRARE ca urmare a precipitațiilor mai însemnate cantitativ căzute în interval și cedării apei din stratul de zăpadă, pe fondul unor niveluri și debite ridicate, s-au înregistrat pe unele râuri din nord-vestul, vestul și centrul țării.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi, izolat pod de gheaţă) au fost în restrângere şi diminuare, fiind prezente în bazinele superioare ale râurilor Suceava, Moldova, Bistriţa, Jijia şi pe cursurile superioare ale Siretului şi Prutului.
Debitele se situează la valori în jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Someșul Mic, Olteț, Vedea, Neajlov, Rm. Sărat, Tazlău şi cursul Siretului, unde sunt cuprinse între 30-90% din normalele lunare și râurile din bazinele hidrografice Bega Veche, Bârlad și Jijia, unde au valori sub 30%.
Se situează peste:
COTELE DE INUNDAȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Tur – Călinești Oaș (420+3)-jud. SM, Tur – Turulung (420+46)-jud. SM, Tur – Micula (310+102)-jud.SM, Crasna – Domănești (500+45)-jud. SM, Crasna – Berveni (590+29)-jud. SM (sectoare îndiguite);
COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Valea Rea – Huța Certeze (170)-jud. SM, Firiza – Firiza (110+1)-jud. MM, Crişul Negru – Tinca (350+71)-jud. BH, Crişul Negru – Talpoş (680+80)-jud. BH, Crişul Negru – Zerind (600+55)-jud. BH, Briheni – Sustiu (175+43)-jud.BH, Crișul Alb – Vața de Jos (350+15)-jud. HD, Mureș – Ocna Mureș (430+5)-jud. AB, Barcău – Sălard (510+19)-jud.BH, Neagra – Vadul Motilor (150+13)-jud.AB, Arieș – Scărișoara (120+8)-jud. AB.
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 17 din 10.02.2021.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 10.02.2021 – 11.02.2021 a fost în crestere, având valoarea de 9300 m3/s,  peste  media  multianuală a lunii februarie (5300 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 11.02.2021 ora 07.00 – 12.02.2021 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în creștere ca urmare a efectului combinat al precipitațiilor lichide prognozate, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării, exceptând râurile din bazinul hidrografic Vedea, bazinele mijlocii și inferioare ale Oltului și Argeșului, unde vor fi relativ staționare. 
Scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale şi creșteri mai importante de niveluri și debite, cu depășiri ale COTELOR DE ATENȚIE, ca urmare a precipitațiilor mai importante cantitativ prognozate și cedării apei din stratul de zăpadă, pe fondul unor niveluri și debite ridicate, se pot înregistra pe râurile din centru și sud-estul țării. 
Formațiunile de gheață (gheaţă la maluri, năboi, izolat pod de gheață) existente se vor menține fără modificări importante.
Se vor situa peste:
COTELE DE INUNDAȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Tur – Turulung (420+24)-jud. SM, Tur – Micula (310+90)-jud.SM, Crasna – Domănești (500+40)-jud. SM, Crasna – Berveni (590+35)-jud. SM (sectoare îndiguite);
COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Tur – Călinești Oaș (350+59)-jud. SM, Crişul Negru – Tinca (350+30)-jud. BH, Crişul Negru – Talpoş (680+40)-jud. BH, Crişul Negru – Zerind (600+60)-jud. BH, Briheni – Sustiu (175+30)-jud.BH, Crișul Alb – Vața de Jos (350+10)-jud. HD, Mureș – Ocna Mureș (430+65)-jud. AB, 
Se menține în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 17 din 10.02.2021.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creştere (9500 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creștere.