Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 11.02.2018 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 11.02.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general în scǎdere, exceptând cursurile inferioare ale: Someşului, Crasnei, Barcǎului, Crişului Repede, Crişului Alb, Bǎrladului şi Prutului, unde au fost în creştere prin propagare. 
Pe râurile din bazinele hidrografice: Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, Siret, cursul mijlociu al Prutului şi pe râurile din Dobrogea, debitele au fost relativ staţionare.
Se situează peste COTELE DE ATENŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Crasna-Domăneşti (400+79 )-jud. SM şi Berveni (490+10)-jud.SM.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, nǎboi, pod de gheaţă) prezente pe râurile din centrul și estul țării s-au menţinut fǎrǎ modificǎri importante.
Debitele se situează în general la valori peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Someș (exceptând Someșul Mare), Crişul Repede, Bârzava, Nera, Cerna, Siret, bazinele superioare ale Begăi şi Timișului, unele râuri din bazinele  inferioare  ale  Oltului, Jiului,  Bârladului şi  Prutului,  unde  au  valori cuprinse între 30-90% din acestea.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 10.02.2018 – 11.02.2018 a fost în creştere,  având  valoarea  de  7600  m3/s, peste  media  multianuală a lunii februarie (5300 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere pe sectorul Gruia – Calafat și în creștere pe sectorul Bechet – Tulcea.
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 11.02.2018 – 12.02.2018 ora 07.00
 
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general în scădere, exceptând cursul inferior al Someşului, unde vor fi în creştere prin propagare.
Pe râurile din bazinul Prutului, pe cursul Siretului şi pe afluenţii de dreapta, pe cursurile mijlocii şi inferioare ale Vedei, Argeşului, Ialomiţei şi pe râurile din Dobrogea, debitele vor fi relativ staţionare. 
Se vor mai situa peste COTELE DE ATENŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Crasna-Domăneşti (400+40)-jud. SM şi Berveni (490+5)-jud.SM.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, nǎboi, pod de gheaţă) prezente pe râurile din centrul și estul ţării se vor menţine fǎrǎ modificǎri importante.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi staţionar (7600 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectorul Gruia – Corabia şi în creștere pe sectorul  Tr.Măgurele – Tulcea.