Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 11.01.2022 ora 07.00

Situația hidrologică pe râuri și Dunăre în intervalul 10.01.2022 ora 07.00– 11.01.2022 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice Vedea, Argeș, Ialomița, Bârlad, afluenții Prutului și pe cele din Dobrogea unde au fost în general staționare.
Pe râurile din bazinele hidrografice Bega, Timiș, Bârzava, Caraș, Nera, Cerna, Jiu, bazinul inferior al Oltului, debitele au fost în uşoară creștere datorită efectului combinat al precipitațiilor lichide căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi) prezente în bazinele superioare și mijlocii ale Bistriței și Moldovei se vor menține fără modificări importante.
Debitele se situează la valori în jurul și peste mediile lunare multianuale pe majoritatea râurilor, exceptând cele din bazinele hidrografice: Bega Veche, Bega, Timiş, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, Vedea, Argeş (exceptând Dâmbovița), Prut, Bârlad, în bazinele mijlocii şi inferioare ale Jiului şi Oltului şi pe râurile din Dobrogea, unde se situează sub mediile lunare multianuale, cu valori cuprinse între între 30 – 80% din normalele lunare.
Formațiunile de gheață (gheaţă la maluri și năboi), prezente pe râurile din bazinele superioare și mijlocii ale Bistriței și Moldovei, s-au menținut fără modificări importante.
Ca urmare a propagării, a tranzitării din acumularea Călineşti Oaş şi atenuării viiturii formate anterior pe râul Tur, se situează peste COTA DE INUNDAȚIE stația hidrometrică Micula (310+21)-jud.SM (sector îndiguit).
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) în intervalul 10.01.2022 – 11.01.2022 a fost în creştere, având valoarea de 6800 m3/s, peste media multianuală a lunii ianuarie (4950 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere pe sectorul Gruia – Bechet și în creștere pe sectorul Corabia – Tulcea.
 
Prognoza hidrologică pe râuri și Dunăre în intervalul 11.01.2022 ora 07.00 – 12.01.2022 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice Jiu, Vedea, Argeș, Ialomiţa, Buzău, Bârlad, bazinul inferior al Oltului, afluenții Prutului și pe cele din Dobrogea unde vor fi staționare.
Formațiunile de gheață (gheață la mal, năboi) existente în bazinele superioare şi mijlocii ale Moldovei şi Bistriței vor fi în extindere și intensificare şi işi vor face apariția şi pe alte râuri din zonele montane din nordul şi centrul țării.
Ca urmare a propagării, a tranzitării din acumularea Călineşti Oaş şi atenuării viiturii formate anterior pe râul Tur, se va situa peste COTELE DE APĂRARE râul Tur pe sectorul aval acumularea Călinești Oaș (sector îndiguit).
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) va fi staţionar (6800 m3/s).
În aval de Porțile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectorul Gruia – Zimnicea şi  în creştere pe sectorul Giurgiu– Tulcea.