Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 11.01.2021 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 10.01.2021 ora 07.00 – 11.01.2021 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Bârzava, Moravița, Caraş, Nera, Cerna, Vedea, Buzău, Rm. Sărat, Putna, Bârlad, bazinul superior al Trotuşului şi bazinele inferioare ale: Jiului, Oltului, Argeşului, Ialomiței şi pe râurile din Dobrogea.
Pe celelalte râuri, debitele au fost în scădere.
Debitele se situează la valori în jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Târnave, Bega Veche, Bârlad, Jijia, unde sunt cuprinse între 30-60% din normalele lunare. 
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi) existente în bazinele superioare ale Someşului Mic, Crişului Repede, Mureşului, Arieşului, Oltului, Cibinului, Bistriţei și Moldovei au fost în ușoară extindere și intensificare.
Se situează peste:
COTA DE INUNDAȚIE râul Tur la s.h. Micula (310+6)-jud.SM;
COTA DE ATENȚIE râul Bârzava la s.h. Partoș (50+18)-jud. TM.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 10.01.2021 – 11.01.2021 a fost staționar, având valoarea de 7300 m3/s, peste media multianuală a lunii ianuarie (4950 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere pe sectorul Gruia – Tr. Măgurele și în creștere pe sectorul Zimnicea – Tulcea.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 11.01.2021 ora 07.00 – 12.01.2021 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în creștere datorită precipitațiilor în curs, celor prognozate, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Bârzava, Moravița, Caraş, Nera, Cerna, Vedea, Buzău, Rm. Sărat, Putna, Trotuş, Bârlad, bazinele inferioare ale: Jiului, Oltului, Argeşului, Ialomiței şi pe râurile din Dobrogea.
Pe celelalte râuri, debitele vor fi în scădere.
Sunt posibile creşteri de niveluri şi debite pe unele râuri mici din jumătatea de sud a Dobrogei, în special cele aferente județului Constanța, datorită precipitațiilor lichide prognozate şi propagării.
Formațiunile de gheață (gheaţă la maluri) existente vor fi în extindere și intensificare.
Se va situa peste COTA DE ATENȚIE râul Tur la s.h. Micula (270+25)-jud.SM.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creştere (7400 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creştere la Gruia şi pe sectorul Oltenița – Tulcea şi în scădere pe sectorul Calafat – Giurgiu.