Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 10.10.2020 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
09.10.2020 ora 07.00 – 10.10.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general în creștere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval și propagării, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Jiu, bazinele superioare ale Barcăului, Crișurilor, Mureșului, Arieșului, Timișului și bazinul inferior al Oltului, unde au fost în scădere ușoară. Pe râurile din bazinele hidrografice superioare ale afluenților Siretului și Prutului, debitele au fost relativ staționare.
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile lunare multianuale, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Tur, Someșul Mare, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Mureș, Bega, Timiș, Bârzava, Moraviţa, Caraș, Nera, Cerna, Prahova, Siret, Prut, bazinele superioare ale Jiului, Argeșului, Ialomiței și bazinul superior și mijlociu al Oltului.
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 61 din 09.10.2020, incepând cu ora 13:00.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 09.10 – 10.10.2020 a fost în creştere,   având   valoarea   de  4800  m3/s,  peste  media  multianuală  a lunii octombrie (3850 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere la Gruia –  Corabia și în creștere pe sectorul  Tr. Măgurele – Tulcea. 
  
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
10.10.2020 ora 07.00 – 11.10.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general în scădere, exceptând râurile din bazinele superioare și mijlocii ale Argeșului, Ialomiței, cursurile inferioare ale Crișurilor, Begăi, Timișului, Bârzavei, Moraviței, Carașului, Nerei, cursurile mijlocii și inferioare ale Mureșului, Siretului, Prutului, cursul superior și mijlociu al Oltului și pe râurile din Dobrogea, unde vor fi în creștere ca urmare a propagării și precipitațiilor prognozate.
Sunt posibile scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, creşteri de niveluri și debite pe unele râuri mici din estul și sud-estul țării și din zonele de munte.
Rămâne în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 61 din 09.10.2020, până la ora 10:00.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creştere (5000 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creştere pe sectoarele Gruia – Calafat şi Zimnicea – Tulcea şi în scădere pe sectorul Bechet – Tr.Măgurele.