Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 10.08.2019 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 09.08.2019
ora 07.00 – 10.08.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general în scădere, exceptând cursurile mijlocii și inferioare ale Timișului și Prutului, cursurile inferioare ale Someșului, Begăi, Bârzavei, unde au fost în creștere prin propagare și râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Caraş, Nera, Cerna, Jiu, Olt, Vedea, Argeş, Ialomiţa, Trotuș, Bistrița, Bârlad şi râurile din Dobrogea, unde au fost relativ staţionare.
Scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu efecte de inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri ca urmare a precipitațiilor căzute în interval sub formă de aversă, izolat mai însemnate cantitativ, s-au înregistrat pe unele râuri din bazinele hidrografice Bistrița, Trotuș, Bârlad, bazinele superioare ale Nerei, Mureșului și Târnavelor.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Someșul Mic, Motru, Vedea, Ialomița, bazinul superior al Oltului, unii afluenţi ai Argeşului inferior, cursul superior al Bârzavei, cursul mijlociu al Buzăului, cursurile inferioare ale Târnavei Mare și Begăi şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe unii afluenți ai Bârladului, pe Sitna, Jijia şi pe cursul superior al Siretului.
În interval au fost emise 4 ATENȚIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 09.08 – 10.08.2019 a fost staţionar, având   valoarea  de  3400  m3/s,  sub  media   multianuală   a   lunii   august  (4300 m3/s).   
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere pe sectorul Gruia – Zimnicea și în creștere pe sectorul Giurgiu – Tulcea.
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 10.08.2019
ora 07.00 – 11.08.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general în scădere, exceptând cursurile inferioare ale Timișului, Bârzavei și Nerei și cursul mijlociu și inferior al Prutului, unde vor fi în creștere prin propagare și râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Crișul Repede, Caraş, Nera, Cerna, Jiu, Vedea, Argeş, Ialomiţa, râurile din Dobrogea, bazinul mijlociu și inferior al Oltului, unde vor fi relativ staţionare.
Creșteri izolate de niveluri și debite, ca urmare a precipitațiilor căzute în interval sub formă de aversă, se pot înregistra pe unele râuri mici din zonele de munte.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi relativ staţionar (3400 m3/s).
În aval de Porţile de Fier, debitele vor fi în scădere pe sectorul Gruia – Giurgiu şi în creştere pe sectorul Oltenița – Tulcea.