Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 10.07.2020 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 09.07.2020 ora 07.00 – 10.07.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost, în general, în scădere ușoară, exceptând pe cursurile inferioare ale Siretului și Prutului (sector aval s.h. Oancea), unde au fost în creștere prin propagare. Pe râurile din bazinele hidrografice ale Bârladului și Jijiei, debitele au fost relativ staționare.
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-90%, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișul Repede, Crișul Negru, Mureș, Bârzava, Caraș, Nera, Suceava, Bistriţa, Trotuş, în bazinele superioare ale Jiului și Oltului, pe cursurile Siretului și Prutului, pe cursul mijlociu și inferior ale Begăi şi mai mici (10-30%) pe râurile din bazinul hidrografic Bârlad.
Se situează peste COTELE DE APᾸRARE râul Prut, pe sectorul Drânceni – Şiviţa, ca urmare a tranzitării în regim controlat prin Acumularea Stânca Costeşti a viiturilor formate în amonte de intrarea în ţară, dupa cum urmează :
– peste COTELE DE PERICOL, la s.h. Fălciu (600+45) – jud.GL şi la s.h. Oancea (600+51) –jud.GL;
– peste COTA DE INUNDAȚIE, la s.h. Şiviţa (435) – jud. GL.
– peste COTA DE ATENȚIE, la s.h Drânceni (560+63)-jud.VS
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 36 din 09.07.2020.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 09.07 – 10.07.2020 a fost în scădere, având valoarea de 6100 m3/s, peste media multianuală a lunii iulie (5350 m3/s).   
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere la Gruia și în scădere pe sectorul Calafat– Tulcea.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 10.07.2020 ora 07.00 – 11.07.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general, în scădere ușoară, exceptând cursurile inferioare ale Siretului și Prutului (sector aval s.h. Oancea), unde vor fi în creștere prin propagare. Pe râurile din bazinele Bârladului, Jijiei și pe cele din Dobrogea, debitele vor fi relativ staționare.
Se vor menţine peste COTELE DE APĂRARE râul Prut, pe sectorul Drânceni – Şiviţa, ca urmare a tranzitării în regim controlat prin Acumularea Stânca Costeşti a viiturilor formate în amonte de intrarea în ţară, dupa cum urmează :
– peste COTELE DE PERICOL, la s.h. Fălciu (600+40) – jud.GL şi la s.h. Oancea (600+61) –jud.GL;
– peste COTA DE INUNDAȚIE, la s.h. Şiviţa (435+7) – jud. GL;
– peste COTA DE ATENȚIE, la s.h Drânceni (560+20)-jud.VS.
Se menține în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 36 din 09.07.2020.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (5900 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere la Gruia și pe sectorul Corabia – Tulcea și în creștere pe sectorul Calafat – Bechet.