Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 10.07.2019 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 09.07.2019 ora 07.00 – 10.07.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice Siret și Prut și cele din Dobrogea unde au fost în general staționare, cursurile mijlocii și inferioare ale Someșului, Mureșului, Oltului, Bistriței, Trotușului și cursurile inferioare ale Crișurilor, Arieșului, Târnavelor, Argeșului și Ialomiței unde au fost în creștere datorită propagării.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Bega, Pogăniș, Prahova, bazinul superior al Oltului, pe cursurile superioare ale Carașului și Ialomiței, cursul inferior al Argeșului şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinul hidrografic Rm. Sărat, pe afluenții Bârladului, Prutului şi pe unii afluenţi ai Mureşului (Comlod, Vișa, Domald, Secaș, R. Mare, Strei).
Se situează peste COTA DE ATENŢIE râul Prut la staţia hidrometrică Şiviţa (360+20)-jud.GL.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 09.07 – 10.07.2019 a fost în scădere, având valoarea de 4100 m3/s, sub media multianuală a lunii iulie (5350 m3/s).   
În aval de Porţile de Fier, debitele au fost în scădere.
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 10.07.2019 ora 70.00 – 11.07.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crişuri, Mureş, Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna și bazinul superior și mijlociu al Oltului unde vor fi în scădere și cursul inferior al Mureșului unde vor fi în creștere prin propagare.
Ca urmare a precipitaţiilor, sub formă de averse torențiale prognozate şi propagării sunt posibile scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide cu efecte de inundaţii locale şi creşteri semnificative de debite şi niveluri pe unele râuri mici aferente zonelor de deal și munte din sudul și sud-estul țării.
Se va situa peste COTA DE ATENŢIE râul Prut la staţia hidrometrică Şiviţa (360+10)-jud.GL.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (4000 m3/s).
În aval de Porţile de Fier, debitele vor fi în scădere.