Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 10.06.2020 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 09.06.2020 ora 07.00 – 10.06.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în creştere datorită precipitaţiilor prognozate şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crişuri, Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, bazinele superioare ale Mureșului, Jiului, Argeșului și Ialomiței, cursurile superioare și mijlocii ale Oltului, Sucevei, Moldovei, Bistriţei şi doar prin propagare pe cursul inferior al Prutului.
 Pe celelalte râuri debitele au fost relativ staţionare, exceptând râurile din bazinul hidrografic Buzău, cursul superior al Prutului (sector Oroftiana- Radăuţi Prut) și pe cursul mijlociu și inferior al Mureșului unde debitele vor fi în scădere.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din normalele lunare, mai mari (>100%) pe Vișeu, Firiza şi mai mici (<30% din acestea) în bazinele hidrografice: Someş, Crasna, Barcău, Crişul Negru, Crişul Alb, Trotuș, Bârlad, în bazinele superioare ale Mureșului și Argeșului, în bazinul superior şi mijlociu al Begăi, pe afluenții Bistriței și Prutului, pe Ialomiţa (exceptând Prahova), şi pe unii afluenţi ai Oltului inferior.
În interval s-au situat peste: 
COTA DE PERICOL:râul Homorodu Mare la stația hidrometrică Băile Homorod (180+20) – jud. HR; râul Homorodu Mic la stația hidrometrică Lueta (160+50) – jud. HR.
COTA DE INUNDAȚIE :râul Homorodu Mic la stația hidrometrică Căpâlnița (120+20) – jud. HR.
COTA DE ATENȚIE: râul Sasa la stația hidrometrică Poieni (50+6) – jud. TM; râul Homorodu Mare la stația hidrometrică Sînpaul (250+18) – jud. HR.
În interval au fost emise două AVERTIZĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate și treisprezece ATENŢIONARI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 09.06 – 10.06.2020 a fost staţionar, având valoarea de 3300 m3/s, sub media multianuală a lunii iunie (6400 m3/s).   
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere pe sectorul Gruia – Calafat și în scădere pe sectorul Bechet – Tulcea.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 10.06.2020 ora 07.00 – 11.06.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general în creştere datorită precipitaţiilor prognozate şi propagării şi doar prin propagare pe cursul mijlociu şi inferior al Prutului. 
În bazinul hidrografic al Bârladului, pe afluenții Prutului și pe râurile din Dobrogea debitele vor fi relativ staţionare, iar pe cursul superior al Prutului și pe cursul mijlociu și inferior al Mureșului debitele vor fi în ușoară scădere.
Sunt posibile scurgeri pe versanți, torenți, pâraie și creșteri mai însemnate de niveluri și debite cu posibile efecte de inundații locale și depășiri ale Cotelor de Atenție pe unele râuri mici din zona montană, ca urmare a precipitațiilor mai însemnate cantitativ prevăzute sub formă de aversă şi cu caracter torențial.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi staționar (3300 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creştere pe sectorul Gruia – Corabia şi în scădere pe sectorul Tr. Măgurele – Tulcea.