Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 10.06.2019 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 09.06.2019 ora 07.00 – 10.06.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general în scădere, exceptând bazinul mijlociu şi inferior al Prutului, cursul superior şi mijlociu al Oltului, cursurile inferioare ale Ialomiţei, Sucevei şi Moldovei şi râurile din Dobrogea, unde au fost în creştere datorită precipitaţiilor căzute în interval şi propagării.
Debitele se situează peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Iza, Lăpuş, Barcău şi râurile din Dobrogea, unde se situează la valori cuprinse între 30 – 90% din normalele lunare.
Se situează peste:
COTELE DE INUNDAŢIE râurile la staţiile hidrometrice:  Cozd – Dacia (250+10)-jud.BV, Prut – Fălciu (550+12)-jud. VS, Prut – Şiviţa  (435+8)-jud.GL.
COTELE DE ATENŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Crasna – Domănești (400+50)-jud.SM, Crasna – Berveni (490+6)-jud.SM,  Crişul Alb – Chişineu Criş (600+26)-jud.AR, Bega Veche – Cenei (320+2)-jud. TM, Timiş – Grăniceri (600+118)-jud.TM, Moraviţa – Moraviţa (250+6)-jud.TM, Sabar – Vidra (360+5)-jud.IF, Glavacioc – Crovu (200+17)-jud.GR, Neajlov – Vadu Lat  (150+16)-jud.GR, Neajlov – Călugareni (220+5)-jud.GR, Miletin – Hâlceni aval (250+30)-jud.IS, Crasna – Vinețești (340+30)-jud.VS, Prut – Drânceni (560+31) şi Oancea (440+87)-jud. GL.
În interval s-au situat peste:
–  COTA DE INUNDAŢIE râul Horincea la staţia hidrometrică Găneşti (300+20)-jud.GL;
COTA DE ATENŢIE râul Neajlov la staţia hidrometrică Moara din Groapă (100+4)-jud.DB.
În interval au fost emise 8 AVERTIZĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate şi 4 ATENŢIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate. 
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 36 din 09.06.2019.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 09.06 – 10.06.2019 a fost în scădere, având valoarea de 11600 m3/s, peste media multianuală a lunii iunie (6400 m3/s).   
În aval de Porţile de Fier, debitele au fost în scădere pe sectorul Gruia – Calafat și în creștere pe sectorul Bechet – Tulcea.
Din datele sosite până la ora 6 nivelurile se situează peste:
FAZA I DE APĂRARE la stațiile hidrometrice: Gruia (610+72)-jud. MH, Giurgiu (570+50) – jud. GR (ora 01), Olteniţa (550+52) – jud. CL (ora 01), Feteşti (565+21) – jud. IL, Cernavodă (500+46) – jud. CT, Hârşova (580+14) – jud. CT, Vadu Oii (600+3) – jud. CT,  Brăila (560+15) – jud. BR, Isaccea (380+56) – jud. TL și Tulcea (320+37) – jud. TL și peste 
FAZA a II-a DE APĂRARE la stațiile hidrometrice: Calafat (600+56) – jud. DJ, Bechet (600+91) – jud. DJ, Corabia (550+62) – jud. OT, Tr. Măgurele (550+63) – jud. TR  şi Zimnicea (610+35) – jud. TR (toate datele sunt de ora 04).
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 32 din 05.06.2019 pentru Dunăre.
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 10.06.2019 ora 07.00 – 11.06.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general în scădere, exceptând bazinul mijlociu şi inferior al Prutului, bazinul mijlociu al Oltului şi râurile din Dobrogea, unde vor fi în creştere datorită precipitaţiilor prognozate şi propagării.
Sunt posibile scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundații locale și creșteri de debite și niveluri pe unele râuri din zonele de deal și munte în special din estul şi sud-estul ţării, fiind posibile depășiri ale COTELOR DE APĂRARE, datorită precipitaţiilor sub formă de aversă, mai însemnate cantitativ, prognozate.
Datorită propagării viiturilor formate anterior, se vor mai situa peste:
COTELE DE INUNDAŢIE cursul inferior al râului Prut, cu valori cuprinse între 5 – 10 cm
COTELE DE ATENȚIE  cursurile inferioare ale râurilor: Crasna, Timiş şi Prut cu valori cuprinse între 10 – 100 cm.
Se menţine în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 36 din 09.06.2019.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădare (11400 m3/s).
În aval de Porţile de Fier, debitele vor fi în scădere pe sectorul Gruia – Bechet şi în creştere pe sectorul Corabia – Tulcea.
Nivelurile se vor situa peste FAZA a II-a DE APĂRARE pe sectorul Gruia – Giurgiu şi peste FAZA a I-a DE APĂRARE pe sectorul Oltenița – Tulcea.
Se menţine în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 32 din 05.06.2019 pentru Dunăre.