Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 10.06.2018 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 10.06.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
  Debitele au fost în creştere ca efect combinat al precipitațiilor căzute în nterval  și propagării pe râurile din sud-vestul ţării, în scădere pe cursul mijlociu al Ialomiţei şi pe râurile din bazinul mijlociu şi inferior al Argeşului şi relativ staţionare pe celelalte râuri.
S-au înregistrat scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie şi creşteri rapide de niveluri şi debite cu efect de inundaţii locale pe unele râuri din bazinele: Arieş, Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, unele râuri din bazinele superioare şi mijlocii ale Crişurilor, unii afluenţi ai Mureşului inferior şi ai Oltului mijlociu, afluenţii Dunării sector amonte Drobeta Tr. Severin, ca urmare a precipitaţiilor însemnate cantitaiv căzute în zonă. 
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-70% din mediile multianuale lunare, mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Târnava Mare, Cerna, pe unii afluenţi ai Oltului superior şi mijlociu, Timișului superior, Argeşului superior, pe Siret şi unii afluenţi ai săi (Suceava, Moldova, Putna, Rm.Sărat, Buzǎu, Bârlad) și pe Prut şi mai mari (70-100%) pe cursurile superioare ale Arieşului, Jiului, Prahovei, Trotuşului şi pe râurile din Dobrogea.
În interval s-a situat peste COTA DE INUNDAŢIE râul Saşa la staţia hidrometrică Poieni (90+11)-jud. TM şi peste COTELE DE ATENŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Goleţ – Goleţ (270)-jud. CS, Bistra – Voislova Bucovei (100)-jud. CS, Bistra (Rusca) – Voislova Gara (150+12)-jud.CS.
Se situează peste COTA DE ATENŢIE râul Saşa la staţia hidrometrică Poieni (90+11)-jud. TM  
  În interval au fost emise şaisprezece ATENŢIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate şi trei AVERTIZĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 09.06 – 10.06.2018 a fost staţionar, având valoarea de 4400 m3/s, sub media multianuală a lunii iunie (6400 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au în scădere la Gruia şi pe sectorul Olteniţa – Tulcea şi în creştere pe sectorul Calafat – Giurgiu.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 10.06.2018 – 11.06.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general staţionare, exceptând râurile cursurile mijlocii şi inferioare ale râurilor din Banat şi Crişana unde vor fi în creştere prin propagare şi râurile din bazinele lor superioare şi mijlocii unde vor fi în scădere.
Sunt posibile scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri rapide de niveluri şi debite pe unele râuri din zonele de deal şi munte din jumătatea de nord a ţării, ca urmare a precipitaţiilor prognozate sub formă de aversă, cu caracter torenţial şi izloat mai însemnate cantitativ.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi staționar (4400 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi scădere pe sectoarele Gruia – Calafat şi Vadu Oii  – Tulcea, în creştere pe sectorul Bechet – Olteniţa şi staţionare pe sectorul Călăraşi – Hârşova