Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 10.05.2019 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 09.05.2019 ora 07.00 – 10.05.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în creștere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval și propagării pe râurile din bazinele hidrografice Tur, Lăpuș, Someșul Mic, Crasna, Barcău, Bega Veche, Bega, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, bazinele mijlocii și inferioare ale Someșului, Mureșului, bazinele superioare și mijlocii ale râurilor Crișuri, Arieș, Târnave, Timiș și numai prin propagare pe cursul mijlociu şi inferior al Siretului şi cursurile inferioare ale Buzăului, Bârladului şi Jijiei, relativ staționare pe râurile din bazinele hidrografice Vișeu, Iza, bazinele superioare ale Someșului și Mureșului și în scădere pe celelalte râuri. 
Debitele se situează în general la valori în jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice Şuşiţa şi Putna, bazinele mijlocii şi inferioare ale: Jiului, Argeşului şi Ialomiţei, bazinul inferior al Oltului şi râurile din Dobrogea, unde situează la valori cuprinse între 30-90% din acestea.
Din datele primite până la ora 600, se situează peste:
COTELE DE INUNDAŢIE râurile la stațiile hidrometrice: Tur – Turulung (420+5)-jud. SM, Tur – Micula (310+30)-jud.SM, Prut – Stânca Aval (300+68)-jud.BT;
COTELE DE ATENŢIE râurile la stațiile hidrometrice: Tur – Călineşti Oas (350+20)-jud.SM, Crasna – Domănești (400+25)-jud.SM, Timiş – Grăniceri (600+40)-jud.TM, Bârzava – Partoş (50+14)-jud.TM, Goleț – Goleț (270+1)-jud.CS, Prut – Rădăuţi Prut (290+74)- jud.BT și Bârlad-Tecuci (300+7)-jud.GL.
În interval s-a situat peste COTA DE ATENȚIE râul Bârlad la stația hidrometrică Bârlad (350)-jud.VS.  
Este în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr.11 din 09.05.2019.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 09.05 – 10.05.2019 a fost în creștere, având valoarea de 6500 m3/s, sub media multianuală a lunii mai (7250 m3/s).   
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere.
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 10.05.2019 ora 07.00 – 11.05.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general în creștere ca urmare a precipitațiilor prevăzute și propagării, exceptând râurile din bazinele hidrografice Vedea, Bârlad, Prut, cele din Dobrogea, bazinul mijlociu și inferior al Jiului, bazinele inferioare ale Oltului, Argeșului, Ialomiței, Buzăului, Rm. Sărat, Putnei, Trotușului, Bistriței, Moldovei, Sucevei și cursul superior și mijlociu al Siretului, unde vor fi în scădere.
Sunt posibile scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri importante de debite şi niveluri pe unele râuri din zonele de deal și munte ca urmare a precipitațiilor mai importante cantitativ prevăzute sub formă de aversă.
Se vor mai situa peste COTELE DE ATENȚIE, prin propagare, unele râuri din nordul-vestul, sud-vestul  şi estul ţării cu valori de până la 50 de cm.
Se menţine în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr.11 din 09.05.2019 până la ora 16.00.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creştere (6700 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creștere.