Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 10.04.2018 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 10.04.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în scădere uşoară, exceptând cursul Tisei, Vișeul, Iza, Someşul Mare, Arieşul, cursul Jiului, cursurile superioare şi mijlocii  ale Crişului Negru, Târnavei Mari şi Bistriţei şi unii afluenţi ai Oltului superior unde au fost în creștere datorită cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării, iar pe cursurile  Mureşului (sector Ocna Mureş – Nădlac) şi al Prutului (sector Drânceni – Oancea) debitele au fost în  creştere prin propagare.
Se situează peste COTA DE ATENȚIE, în scădere, râul Urlui la stația hidrometrică  Furculeşti (150+8)-jud.TR.
Debitele se situează în general la valori peste mediile lunare multianuale, exceptând Someșul Mic, Cerna, Putna, Rm. Sărat, Tazlăul, Suceava, bazinul superior al Timișului, bazinul mijlociu al Oltului, afluenţii Bârladului şi ai Prutului, unde se situează sub normalele lunare, cu valori cuprinse între 30-90%.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 09.04 – 10.04.2018 a fost în scădere, având valoarea de 10500 m3/s, peste media multianuală a lunii aprilie (7900 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere la Gruia şi pe sectorul Tr.Măgurele – Tulcea și în creştere pe sectorul Calafat – Corabia.
Din informațiile primite până la ora 600, nivelurile se situează peste:
FAZA a II-a DE APĂRARE la staţiile hidrometrice: Calafat (600+28) – jud. DJ, Bechet (600+50) – jud. DJ, Corabia (550+24)– jud. OT, Tr. Măgurele (550+15) – jud. TR, Zimnicea (610) – jud. TR, Cernavodă (600) – jud. CT, Hârşova (610+36) – jud. CT şi Brăila (610+2) – jud. BR;   
FAZA I DE APĂRARE la staţiile hidrometrice: Gruia (610+64) – jud. MH, Giurgiu (570+32) – jud. GR, Olteniţa (550+50) – jud. CL, Călăraşi (550+32) – jud. CL, Feteşti (565+76) – jud. IL, Vadu Oii (600+33) – jud. CT, Galaţi (560+36) – jud. GL, Isaccea (380+92) – jud. TL și Tulcea (320+68) – jud. TL.
Se menține AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 24 din 04.04.2018.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 10.04.2018 – 11.04.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în scădere uşoară, exceptând cursul Tisei, Vișeul, Iza, Someşul Mare, cursul superior şi mijlociu al Bistriţei, cursurile mijlocii şi inferioare ale Mureşului, Arieşului şi Jiului şi cursul inferior al Prutului unde vor fi în creștere prin propagare.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (10400 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere la Gruia şi pe sectorul Zimnicea – Tulcea şi relativ staţionare pe sectorul Calafat – Tr.Măgurele.
Nivelurile se vor situa peste: 
FAZA a II-a DE APĂRARE pe sectoarele Calafat – Zimnicea, Cernavodă – Hârşova şi la Brăila judeţele Dolj, Olt, Teleorman, Constanţa, Brăila;
FAZA I DE APĂRARE la Gruia ,Vadu Oii şi pe sectoarele Giurgiu – Feteşti şi Galaţi –  Tulcea judeţele Mehedinţi,Giurgiu, Călăraşi, Ialomiţa, Galaţi,Constanţa şiTulcea.
Se menţine în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 24 din 04.04.2018.