Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 10.03.2020 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 09.03.2020 ora 07.00 – 10.03.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Caraș, Nera, Cerna, Jiu unde au fost în creștere datorită efectului combinat al precipitațiilor lichide prognozate, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării și numai prin propagare pe cursurile mijlocii și inferioare ale Mureșului, Sucevei, Moldovei, Bistriței, Trotușului, Argeșului, Ialomiței și pe cursurile inferioare ale Someșului și Crișului Alb.
Pe râurile din bazinele hidrografice Vedea, Buzău, Bârlad, pe afluenții Prutului și ai Oltului inferior și pe râurile din Dobrogea, debitele au fost staționare. 
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri), prezente izolat doar în bazinul superior al Bistriței, s-au menținut fără modificări importante. 
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste mediile multianuale lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someș (exceptând Someșul Mic), Crișul Repede, Crișul Negru, Mureș (exceptând Târnavele), Bega, Timiș, Bârzava, Caraș, Nera, Cerna, Motru, Bistrița, Buzău, bazinele superioare ale Jiului, Argeșului, Ialomiței, Sucevei și Moldovei, şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vedea, Bârlad, pe afluenții Prutului și pe unii afluenți ai Jiului inferior (Coșuștea, Amaradia, Raznic), ai Oltului mijlociu şi inferior (Pârâul Nou, Hârtibaciu, Cungrișoara, Mamu, Beica, Olteţ, Cerna).
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 09.03.2020 – 10.03.2020 a fost  în creștere,  având  valoarea  de  7200  m3/s, peste media  multianuală a  lunii  martie  (6700 m3/s).   
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere.
 
    
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 10.03.2020 ora 07.00 – 11.03.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vedea, Argeș, Ialomița, Bârlad, afluenții Prutului și Oltului inferior, cele din Dobrogea unde vor fi staționare.
Pe râurile din bazinele hidrografice: Bega, Timiș, Bârzava, Caraș, Nera, Cerna și Jiu, debitele vor fi în creștere datorită efectului combinat al precipitațiilor lichide prognozate, cedarii apei din stratul de zăpadă și propagării și numai prin propagare pe cursul inferior al Mureșului.
Formațiunile de gheață (gheață la maluri), existente izolat doar în bazinul superior al Bistriței vor fi în diminuare, restrângere şi eliminare.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creștere (7400 m3/s).
În aval de Porţile de Fier, debitele vor fi în creștere.