Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 10.03.2018 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 10.03.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general în creştere ca efect combinat al precipitaţiilor lichide căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă, propagării şi evoluţiei formaţiunilor de gheaţă. 
Cele mai mari creşteri de niveluri şi debite, cu depăşiri importante ale COTELOR DE APĂRARE, s-au înregistrat pe unele râuri din Oltenia şi Muntenia.
Se situează peste:
–  COTELE DE INUNDAŢIE râurile la stațiile hidrometrice: Desnăţui – Dragoia (450+1)-jud.DJ, Terpeziţa – Gabru (270+22)-jud.DJ, Neajlov – Vadu Lat (200+56)-jud. GR, Sabar – Poenari (200+8)-jud. GR;
COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Crasna – Domăneşti (400+48)-jud.SM,  Bega Veche – Pischia (100+15)-jud.TM, Bârzava – Partoş (50+68)-jud.TM, Moraviţa – Moraviţa (250+28)-jud. TM, Desnăţui – Călugărei (150+30)-jud. DJ, Teslui – Reşca (310+10)-jud.OT, Urlui – Furculeşti (150+30)-jud.TR, Călmăţui – Crângu (80+8)-jud.TR, Vedea – Alexandria (380+35)-jud.TR, Neajlov – Călugăreni (220+6)-jud. GR, Teleormanu – Teleorman (140+33)-jud.TR, Glavacioc – Crovu (200+40)-jud GR, Dâmboviţa – Dragomireşti (200+12)-jud.IF.
În interval s-a situat la COTA DE PERICOL râul Terpeziţa la stația hidrometrică Gabru (320)-jud.DJ
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, nǎboi, pod de gheaţă) au fost în diminuare, restrângere și eliminare, fiind prezente izolat în bazinele Vişeu şi Iza, pe unii afluenţi ai Someşului Mare, în bazinul superior al Mureşului, pe unii afluenţi ai Oltului superior şi mijlociu, pe majoritatea râurilor din bazinele Siretului şi Prutului şi pe unele râuri din Dobrogea.
Debitele se situează în general la valori peste mediile lunare multianuale, exceptând râurile din bazinele Suceava, Moldova, Bistriţa, Prut, Bârlad şi cursul superior si mijlociu al Siretului unde se situează la valori cuprinse între 20% şi 90% din acestea.
Este în vigoare AVERTIZAREA  HIDROLOGICĂ nr. 6 din 09.03.2018.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 09.03.2018 – 10.03.2018 a fost în creştere, având  valoarea de 7000 m3/s, sub  media  multianuală  a  lunii  martie  (6700 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 10.03.2018 – 11.03.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general în creștere ca efect combinat al precipitaţiilor slabe, lichide, prognozate, cedării apei din stratul de zăpadă, propagării şi evoluţiei formaţiunilor de gheaţă.
Sunt posibile scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale, creşteri de debite şi niveluri cu depăşiri ale COTELOR DE APĂRARE,  pe unele râuri din Maramureş, Crişana, Transilvania, Banat, Oltenia şi Muntenia .
Datorită propagării viiturilor formate anterior, se vor menţine peste COTELE DE ATENȚIE cursurile mijlocii şi inferioare ale unor râuri din sudul şi sud-vestul ţării, cu valori de până la 50 de cm. 
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, nǎboi, pod de gheaţă)  vor fi în diminuare, restrângere şi eliminare, determinând în evoluţia lor variaţii de niveluri şi debite.
Se menţine în vigoare AVERTIZAREA  HIDROLOGICĂ nr. 6 din 09.03.2018.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creştere (7500 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creştere.