Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 10.02.2020 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 09.02.2020 ora 07.00 – 10.02.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Vedea, Argeș, Ialomiţa, Buzău, Trotuș, Bârlad, bazinele mijlocii şi inferioare ale Jiului, Oltului, bazinele superioare ale Vișeului, Izei, Turului, Lăpușului, pe cele din Dobrogea și pe cursul mijlociu și inferior al Prutului, unde au fost relativ staţionare.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi, pod de gheață) existente în bazinele hidrografice Vișeu, Iza, Someșul Mare, Someșul Mic, Crișul Repede, Mureș, Bega Veche, Moravița, Olt, Argeș, Ialomița și Siret s-au menținut fără modificări importante, cu excepția unor râuri mici din zonele de munte din nordul și centrul țării, unde au fost în ușoară intensificare.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, în jurul și peste mediile multianuale lunare pe râurile din bazinele: Târnave, Suceava, Sitna, bazinul inferior al Turului, bazinele superioare ale Someșului Mic, Crișului Repede, Crișului Negru, Arieșului, Mureșului, Bistriței și Moldovei, bazinul superior și mijlociu al Oltului, cursul superior al Siretului și cursul mijlociu și inferior al Mureșului şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Moraviţa, Vedea, Jijia, pe unii afluenți ai Jiului inferior (Coșuștea, Amaradia), ai Oltului inferior (Mamu, Beica, Olteţ) și ai Argeșului (Râul Doamnei), pe râul Tazlău, în bazinele Bârladului și Jijiei și cursul inferior al Bistriței.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 09.02.2020 – 10.02.2020 a fost în creștere, având valoarea de 5800 m3/s, peste media  multianuală a lunii februarie (5300 m3/s).   
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 10.02.2020 ora 07.00 – 11.02.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în creștere ca urmare a precipitațiilor prevăzute, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Tur, Crasna, Barcău, Bega, Cara, Nera, Cerna, bazinele superioare ale Vișeului, Izei, Someșului, Lăpușului, Someșului Mic, Arieșului, Bârzavei, Moraviței, Jiului, Bistriței, bazinele superioare și mijlocii ale Crișurilor și Timișului, în scădere pe cursul mijlociu și inferior al Mureșului și cursurile inferioare ale Crișurilor și relativ staționare pe celelalte râuri.
Creșteri mai însemnate de niveluri și debite ca urmare a precipitațiilor mai însemnate cantitativ prevăzute și cedării apei din stratul de zăpadă se pot înregistra pe unele râuri din Crișana și Banat.
Mici creșteri de debite ca urmare a precipitațiilor slabe prevăzute și cedării apei din stratul de zăpadă se mai pot înregistra și pe unele râuri mici din zona de munte, în special din sudul țării.
Formațiunile de gheață (gheață la maluri, năboi, pod de gheață) vor fi în diminuare, restrângere și eliminare, exceptând râurile din zonele de munte din nordul și centrul țării, unde se vor menține fără modificări importante.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creștere (6300 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creștere.