Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 10.02.2019 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 09.02.2019
ora 07.00 – 10.02.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
  Debitele au fost în general în scădere, exceptând cursurile mijlocii şi inferioare ale Siretului şi Prutului, unde au fost în creştere prin propagare.
Pe râurile din Dobrogea, debitele au fost relativ staționare.
Se situează peste COTA DE INUNDAŢIE râul Tur la s.h Micula (310+3)-jud.SM (sector îndiguit) datorită deversărilor controlate din acumularea Călineşti.;
Debitele se situează în general la valori peste mediile multianuale lunare, mai mici (30-90% din valorile multianuale lunare) pe Bega, Moraviţa, pe cursurile mijlocii și inferioare ale Crasnei şi Barcăului, pe cursul superior al Mureşului, pe cursul inferior al Bistriţei şi pe unii afluenţi ai Bârladului. 
Formațiunile de gheață (gheaţă la mal, pod de gheaţă și năboi) existente pe râurile din Moldova s-au menținut fără modificări importante, iar cele prezente în bazinul superior al Mureșului și izolat în bazinul superior și mijlociu al Oltului au fost în diminuare și restrângere.
Predomină gheaţa la maluri, podurile de gheaţă fiind prezente pe cursurile superioare ale Siretului, Bistriţei şi unii afluenţi ai Trotușului.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 09.02 – 10.02.2019 a fost în creştere, având valoarea de 7300 m3/s, peste media multianuală a lunii februarie (5300 m3/s). 
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere la Gruia şi în creştere pe sectorul Calafat – Tulcea.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 10.02.2019
ora 07.00 – 11.02.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general în scădere, exceptând cursurile inferioare ale Siretului și Prutului, unde vor fi în creștere prin propagare.
Pe râurile din Dobrogea, debitele vor fi în general staționare.
Se va menţine peste COTA DE ATENŢIE râul Tur – aval acumularea Călineşti (sector îndiguit) datorită deversărilor controlate din acumularea Călineşti.
Formațiunile de gheață existente vor fi în usoară diminuare şi restrângere.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creştere (7500 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectorul Gruia – Calafat şi în creştere pe sectorul Bechet – Tulcea.