Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 10.02.2018 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 10.02.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în creștere datorită efectului combinat al precipitațiilor prognozate, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Trotuş, Bârlad, Prut, pe cursul superior al Siretului şi numai prin propagare pe cursul inferior al Someşului şi pe cursurile mijlocii şi inferioare ale Crasnei, Barcăului şi Crişurilor. 
Pe râurile din bazinele: Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, Buzău, Putna, Rm. Sărat, Bistriţa, Moldova şi Suceava debitele au fost relativ staţionare, iar pe celelalte râuri au fost, în general, în scădere.  
Se situează peste COTA DE ATENŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Crasna-Domăneşti (400+62 )-jud. SM şi Glavacioc-Crovu (200+2)-jud.GR.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, nǎboi, pod de gheaţă) prezente pe râurile din centrul și estul țării au fost în diminuare, restrangere şi eliminare.
Debitele se situează în general la valori peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Someș (exceptând Someșul Mare), Bârzava, Bârlad, bazinele superioare ale Begăi, Timișului, Siretului, unele râuri din bazinul inferior al Oltului, afluenții Jiului și Prutului, unde au valori cuprinse între 30-90% din acestea.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 09.02.2018 – 10.02.2018 a fost în creştere,  având  valoarea  de  7500  m3/s, peste  media  multianuală a lunii februarie (5300 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost scădere la Gruia și în creștere pe sectorul Calafat – Tulcea.
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 10.02.2018 – 11.02.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general în scădere, exceptând cursurile mijlocii și inferioare ale Siretului, Bârladului şi Prutului şi cursurile inferioare ale Someşului, Crasnei, Barcăului şi Crișurilor unde vor fi în creștere prin propagare, precum şi râurile din bazinele Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, Buzău, Putna, Rm. Sărat, Trotuş, Bistriţa, Moldova şi Suceava unde vor fi relativ staţionare
Se vor situa peste COTA DE ATENŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Crasna-Domăneşti (400+40)-jud. SM şi Glavacioc-Crovu (200)-jud.GR.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, nǎboi, pod de gheaţă) prezente pe râurile din centrul și estul ţării vor fi în restrângere şi eliminare.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creştere (7600 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creștere.