Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 10.01.2022 ora 07.00

Situația hidrologică pe râuri și Dunăre în intervalul 09.01.2022 ora 07.00 – 10.01.2022 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în creştere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Bega, Bârzava, Moravița, Caraş, Nera, Cerna, Buzău, în bazinele superioare şi mijlocii ale Jiului, Argeşului, Ialomiței, pe afluenții Oltului inferior şi doar prin propagare pe cursurile inferioare ale Crasnei, Crişului Alb, Siretului şi pe cursul inferior al Mureşului (sectorul Acmariu-Radna).
Pe celelalte râuri, debitele au fost în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Barcău, Crişul Repede, Olt (exceptând afluenții din bazinul inferior), cele din bazinele inferioare ale Jiului, Argeşului şi Ialomiței şi râurile din Dobrogea, unde au fost relativ staționare.
Debitele se situează la valori în jurul și peste mediile lunare multianuale pe majoritatea râurilor, exceptând cele din bazinele hidrografice: Bega Veche, Bega, Timiş, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cernea, Vedea, Argeş (exceptând Dâmbovița), Prut, Bârlad, în bazinele mijlocii şi inferioare ale Jiului şi Oltului şi pe râurile din Dobrogea, unde se situează sub mediile lunare multianuale, cu valori cuprinse între între 30 – 80% din normalele lunare.
Formațiunile de gheață (gheaţă la maluri și năboi), prezente pe râurile din bazinele superioare și mijlocii ale Bistriței și Moldovei, au fost în uşoară diminuare şi restrângere.
Ca urmare a propagării, a tranzitării din acumularea Călineşti Oaş şi atenuării viiturii formate anterior pe râul Tur, se situează peste COTA DE INUNDAȚIE la stația hidrometrică Micula (310+29)-jud.SM și peste COTA DE ATENȚIE la stația hidrometrică Călinești Oaș (350+29)-jud.SM (sectoare îndiguite).
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) în intervalul 09.01.2022 – 10.01.2022 a fost în creştere, având valoarea de 6700 m3/s, peste media multianuală a lunii ianuarie (4950 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere la Gruia și pe sectorul Giurgiu – Oltenița, în creștere pe sectorul Calafat – Zimincea și Cernavodă – Tulcea și staționare la Călărași.
 
Prognoza hidrologică pe râuri și Dunăre în intervalul 09.01.2022 ora 07.00 – 10.01.2022 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în creştere ca urmare a precipitațiilor prognozate, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Bega, Timiş, Bârzava, Moravița, Caraş, Nera, Cerna, Jiu, Vedea, Argeş, Ialomița, Buzău şi în bazinul inferior al Oltului.
Pe celelalte râuri, debitele vor fi în scădere, exceptând cursul superior şi mijlociu al Oltului şi râurile din Dobrogea, unde vor fi relativ staționare.
Sunt posibile creşteri de niveluri şi debite, pe unele râuri din zonele de deal și de munte, mai ales pe cele din centrul şi sud-vestul țării, ca urmare a precipitațiilor mixte prognozate, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi) prezente în bazinele superioare și mijlocii ale Bistriței și Moldovei se vor menține fără modificări importante.
Ca urmare a propagării, a tranzitării din acumularea Călineşti Oaş şi atenuării viiturii formate anterior pe râul Tur, se va situa peste COTELE DE APĂRARE râul Tur pe sectorul aval acumularea Călinești Oaș (sector îndiguit).
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) va fi în creştere (6800 m3/s).
În aval de Porțile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectorul Gruia – Calafat, în creştere pe sectoarele Bechet – Giurgiu şi Hârşova – Tulcea şi relativ staționare pe sectorul Oltenița – Cernavodă.