Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 10.01.2020 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 09.01.2020 ora 07.00 – 10.01.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general staţionare, exceptând unele creșteri izolate pe râurile mici din vestul, sudul și estul țării datorită cedării apei din stratul de zăpadă și evoluției formațiunilor de gheață.
Formațiunile de gheață (gheață la maluri, năboi, pod de gheață) existente în majoritatea bazinelor hidrografice s-au menținut fără modificări importante pe râurile din Maramureș, Transilvania și Moldova și au fost în diminuare și ușoară restrângere pe râurile din Crișana, Banat, Oltenia și Muntenia.     
Curge năboi pe Vişeu, Someş, Mureş și afluenți săi Răstoliţa,  Arieş, Târnava Mare, pe Gilort, Oltul superior și pe Cerna (afluent din bazinul inferior al acestuia), Ialomița inferioară, Doftana, cursul superior al Moldovei, pe Bistrița (afluent al Siretului) și pe Trotuș.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari pe unele râuri din bazinul superior și mijlociu al Jiului (Jaleş, Bistriţa, Motru), pe unii afluenţi ai Oltului de pe sectorul inferior (Olănești, Luncavăț), pe cursul mijlociu şi inferior al Moldovei şi pe unele râuri din Dobrogea (Slava, Hamangia, Râmnic) și mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Crișul Alb, Crişul Negru, Moraviţa, Nera, Bârlad, Jijia, pe cursurile inferioare ale Someşului şi Bistriţei, unii afluenţi ai Someşului (Sălăuţa, Şieu, Bistriţa, Ilişua, Lonea, Fizeș, Lăpuş, Cavnic), pe unii afluenţi ai Mureşului (Luţ, Feernic, Vişa, Ampoi, Sebeș, Râul Mare, Cerna) şi pe unii afluenţi ai Oltului mijlociu (Homorod, Hârtibaciu). 
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 09.01.2020 – 10.01.2020 a fost în scădere, având valoarea de 3900 m3/s, sub  media multianuală a  lunii  ianuarie (4950 m3/s).   
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere. 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 10.01.2020 ora 07.00 – 11.01.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi relativ staţionare. 
Sunt posibile creșteri ușoare de debite ca urmare a efectului combinat al precipitațiilor lichide, în general slabe cantitativ, prognozate și cedării apei din stratul de zăpadă pe unele râuri mici din Crișana și Nordul Moldovei.
Formațiunile de gheță (gheață la maluri, năboi, pod de gheață) existente pe majoritatea râurilor se vor menține fără modificări importante, exceptând unele râuri mici din zonele de deal și munte din vestul și sudul țării, unde vor fi în diminuare și ușoară restrângere.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (3700 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere.