Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 09.12.2021 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 08.12.2021 ora 07.00 – 09.12.2021 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în creștere ca urmare a precipitațiilor lichide căzute în interval și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vedea, Argeş, Ialomița şi pe râurile din Dobrogea şi doar prin propagare pe râurile din bazinele: Someş, Mureş, Buzău, Rm. Sărat, Putna, Bârlad, pe cursurile superioare ale Oltului şi Prutului şi pe cursurile inferioare ale Crişului Negru, Crișului Alb, Târnavelor, Begăi şi Timişului.
Pe celelalte râuri, debitele au fost relativ staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someşul Mare, Someşul Mic, Lăpuş, Crasna, Barcău, Crişul Repede, Arieş, Bega Veche, Bârzava, Moravița, Caraş, Nera, Cerna, bazinele superioare şi mijlocii ale Crişului Negru, Timişului, bazinele superioare ale Crişului Alb, Begăi şi cursurile superioare ale Mureşului şi Târnavelor, unde au fost în scădere.
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-90%, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Tur, Someșul Mare, Someşul Cald, Lăpuș, Crișul Repede, Arieș, Prahova, în bazinele superioare ale Argeşului, Ialomiței, pe unii afluenți ai Oltului inferior şi pe râurile din Dobrogea și mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Bega Veche, Moravița, Rm. Sărat, Bârlad şi pe unii afluenți ai Prutului.
Formaţiunile de gheaţă (gheață la maluri) au fost în uşoară extindere şi intensificare, fiind prezente în bazinele superioare ale Bistriţei şi Moldovei şi izolat, în bazinul Jijiei.
A fost în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 102 din 07.12.2021, până la ora 12:00.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 08.12.2021 – 09.12.2021 a fost în creștere, având valoarea de 5800 m3/s, peste media multianuală a lunii decembrie     (5200 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere. 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 09.12.2021 ora 07.00 – 10.12.2021 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi relativ staționare, exceptând cursul superior al Prutului, cursurile mijlocii şi inferioare ale Argeşului, Ialomiței şi cursurile inferioare ale Someşului, Crişului Alb, Someşului şi Buzăului, unde vor fi în creştere prin propagare.
Pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş (exceptând cursul inferior), Crasna, Barcău, Crişul Repede, Crişul Negru, Bega, Timiş, Bârzava, Moravița, Caraş, Nera, Cerna, în bazinele superioare şi mijlocii ale Crişului Alb şi Mureşului şi pe râurile din Dobrogea, debitele vor fi în scădere.
Formațiunile de gheață (gheață la maluri, năboi) existente vor fi în extindere şi intensificare.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creștere (6000 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creștere.