Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 09.10.2020 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 08.10.2020 ora 07.00 – 09.10.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în creștere datorită precipitațiilor prognozate și propagării exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur şi cursul superior al Prutului unde au fost în scădere.
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile lunare multianuale, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Tur, Lăpuș, Someșul Mare, Crasna, Barcău, Crișuri, Mureș, Bârzava, Caraș, bazinul superior al Timișului, pe cursul Siretului, pe Suceava şi pe cursurile superioare ale Moldovei, Trotuşului, Putnei şi Prutului şi mai mici (sub 30%) pe unii afluenţi ai Bârladului şi Prutului.
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 60 din 08.10.2020, incepând cu ora 14:00.
In interval s-au emis două ATEŢIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.
În interval s-a situat peste COTA DE ATENŢIE râul Tecucel la staţia hidrometrică Tecuci (360+30)-jud. GL
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 08.10 – 09.10.2020 a fost în creştere,  având  valoarea  de  4500  m3/s,  peste  media  multianuală  a lunii octombrie (3850 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere la Gruia –  Calafat și în creștere pe sectorul  Bechet– Tulcea. 
  
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 09.10.2020 ora 07.00 – 10.10.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în creştere ca urmare a precipitaţiilor în curs, celor prognozate şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vedea, Argeş, Ialomiţa, Siret, Prut, cursurile mijlocii şi inferioare ale Someşului, Mureşului şi Timişului şi bazinul mijlociu şi inferior al Oltului, iar pe celelalte râuri în general în scădere. 
Sunt posibile depășiri ale COTELOR DE ATENȚIE, pe unele râuri din jumătatea de est a ţării, datorită propagării viiturilor formate anterior.
Rămâne în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 60 din 08.10.2020.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creştere (4700 m3/s).
 În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creştere pe sectorul.