Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 09.07.2020 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 08.07.2020 ora 07.00 – 09.07.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost, în general, în scădere ușoară, cu exceptia cursurile superioare ale Mureșului (amonte Glodeni) și Oltului (aval Micfalău), cursurile mijlocii şi inferioare ale Someșului, Barcăului, Crișului Negru, Târnavelor, Begăi, Bârzavei, Nerei, ale afluenţilor de dreapta ai Siretului, cursul mijlociu şi inferior al Siretului, cursurile inferioare ale  Mureșului, Prahovei și Ialomiței şi  cursul Prutului pe sectoarele Oroftiana – Rădăuţi Prut şi Oancea – Şiviţa unde au fost în creștere datorită propagării.
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-90%, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Crișul Repede, Crișul Negru, Barcău, Mureș, Bârzava, Caraș, Nera, Suceava, Bistriţa, Trotuş, Buzău, pe cursul Prutului, pe cursurile superioare ale Siretului, Moldovei şi Putnei şi cursul superior și mijlociu al Jiului, cursurile mijlocii și inferioare ale Begăi, Timișului, şi mai mici (10-30%) pe râurile din bazinul hidrografic Bârlad.
 
Se situează peste COTELE DE APᾸRARE râul Prut, pe sectorul Drânceni – Şiviţa, ca urmare a tranzitării în regim controlat prin Acumularea Stânca Costeşti a viiturilor formate în amonte de intrarea în ţară, dupa cum urmează :
COTELE DE PERICOL: Prut – Fălciu (600+45) – jud.GL şi Prut – Oancea (600+ 40)-jud.GL
COTELE DE INUNDAȚIE:  Prut – Drânceni (630+38)-jud.VS; 
COTA DE ATENȚIE: Prut – Şiviţa (360+67) – jud. GL.
În interval s-au situat peste COTA DE ATENȚIE râul Taița la s.h. Satu Nou (250+40) – jud. TL.
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 35 din 08.07.2020.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 08.07 – 09.07.2020 a fost în scădere, având valoarea de 6200 m3/s, peste media multianuală a lunii iulie (5350 m3/s).   
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 09.07.2020 ora 07.00 – 10.07.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în scădere, exceptând cursurile mijlocii și inferioare ale Mureșului, Oltului și Siretului, cursurile inferioare ale Someșului, Târnavelor, Timișului și Bârzavei, ale afluenţilor de dreapta ai Siretului, și cursul Prutului pe sectorul Drânceni – Şiviţa unde au fost în creștere datorită propagării.
Sunt posibile creșteri ușoare de debite pe unele râuri mici din zonele de deal și munte din nordul țării datorită precipitațiilor sub formă de aversă prognozate.
Se vor menţine peste COTELE DE APĂRARE râul Prut, pe sectorul Prisăcani – Şiviţa, ca urmare a tranzitării în regim controlat prin Acumularea Stânca Costeşti a viiturilor formate în amonte de intrarea în ţară, dupa cum urmează :
COTA DE PERICOL: Prut – Fălciu (600+50) – jud.GL şi  Prut – Oancea (600+5) – jud.GL;
COTELE DE INUNDAȚIE:  Prut – Drânceni (630+6) – jud.VS,  Prut – Şiviţa (435+10) jud. GL
COTA DE ATENȚIE: Prut – Rădăuţi Prut (290+10)-jud.BT
 
Se menține în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 35 din 08.07.2020.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (6100 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere.