Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 09.06.2020 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 08.06.2020 ora 07.00 – 09.06.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în creştere în bazinele Someşului Mare, Arieşului, Râului Negru, pe râurile din bazinele superioare şi mijlocii ale Barcăului şi Crişurilor, în bazinele superioare ale: Vişeului, Crasnei, Someşului Mic, Mureşului, Timişului, Bârzavei, Nerei, Sucevei, Moldovei, Bistriţei, datorită precipitaţiilor căzute în interval şi propagării şi doar prin propagare pe cursul mijlociu şi inferior al Prutului.
Pe celelalte râuri debitele au fost în scădere, exceptând râurile din bazinele: Bega, Moraviţa, Caraş, Cerna, Jiu, Olt (exceptând Râul Negru), Vedea, Argeş, Ialomiţa, bazinul mijlociu şi inferior al Timişului, cursurile inferioare ale Bârzavei, Nerei, cursul superior al Prutului, afluenţii acestuia şi râurile din Dobrogea, unde au fost relativ staţionare.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 10-40% din mediile multianuale lunare, mai mari (40-90% din normalele lunare) în bazinele hidrografice: Someș, Târnavele, Bârzava, Jiu, Vedea, Teleorman, Neajlov, Prahova, Suceva, Moldova, Bistriţa, Trotuș, Putna, Rm. Sărat și pe râurile din Dobrogea, pe cursul Mureşului, cursurile mijlocii și inferioare ale Timișului și Argeșului și peste normalele lunare pe râurile din bazinul hidrografic Vișeu și pe cursul superior al Prutului.
În interval au fost emise trei ATENŢIONARI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 08.06 – 09.06.2020 a fost staţionar, având valoarea de 3300 m3/s, sub media multianuală a lunii iunie (6400 m3/s).   
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere la Gruia, în scădere pe sectorul Calafat – Galați și staționare pe sectorul Isaccea – Tulcea.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 09.06.2020 ora 07.00 – 10.06.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în creştere pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Crişuri, Arieş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, în bazinele superioare şi mijlocii ale Someşului, Timişului, Sucevei, Moldovei, Bistriţei şi în bazinele superioare ale Vişeului, Someşului Mic, Mureşului, Târnavelor, Oltului, datorită precipitaţiilor prognozate şi propagării şi doar prin propagare pe cursul mijlociu şi inferior al Prutului. 
Pe celelalte râuri debitele vor fi relativ staţionare.
Sunt posibile scurgeri pe versanți, torenți, pâraie și creșteri mai însemnate de niveluri și debite pe unele râuri mici din zona montană din centrul ţării, ca urmare a precipitațiilor mai însemnate cantitativ prevăzute sub formă de aversă şi cu caracter torențial.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENŢIE. 
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi staționar (3300 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creştere pe sectorul Gruia – Calafat şi în scădere pe sectorul Bechet – Tulcea.