Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 09.06.2019 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 08.06.2019
ora 07.00 – 09.06.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în creştere ca urmare a precipitaţiilor căzute în interval şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Someşul Mare, Siret (exceptând cursurile mijlocii şi inferioare ale afluenţilor de dreapta ai Siretului), Prut, bazinul superior al Mureşului, bazinul superior şi mijlociu al Oltului şi râurile din Dobrogea şi numai prin propagare pe cursurile inferioare ale Vedei, Argeşului şi Dâmboviţei.
Pe celelalte râuri au fost în scădere.
Debitele se situează peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din Dobrogea, unde se situează la valori cuprinse între 30 – 90% din normalele lunare.
Se situează peste:
COTELE DE INUNDAŢIE râurile la staţiile hidrometrice:  Timiş – Grăniceri (750+24)-jud.TM, Prut – Fălciu (550+7)-jud. VS, Prut – Şiviţa  (435+10)-jud.GL
 – COTELE DE ATENŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Crasna – Domănești (400+68)-jud.SM, Crasna – Berveni (490+17)-jud.SM,  Bega Veche – Pișchia (100+19)-jud. TM, Bega –Bârzava – Partoș (50+40)-jud.TM, Sabar – Vidra (360+7), Glavacioc – Crovu (200+24)-jud. GR, Neajlov – Călugareni (220+8)-jud.GR, Bârlad – Tecuci (300+3)-jud.GL, Miletin – Hâlceni aval (250+32)-jud.IS, Bahlui – Iași (320+10)-jud. IS, Crasna – Vinețești (340+40)-jud.VS, Jijia – Victoria (450+6)-jud.IS,  Prut – Drânceni (560+30) şi Oancea (440+85)-jud. GL.
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 35 din 08.06.2019.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 08.06 – 09.06.2019 a fost în creștere, având valoarea de 11800 m3/s, peste media multianuală a lunii iunie (6400 m3/s).   
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere.
Din datele sosite până la ora 6 nivelurile se situează peste:
FAZA I DE APĂRARE la stațiile hidrometrice: Gruia (610+78)-jud. MH, Giurgiu (570+39) – jud. GR, Olteniţa (550+26) – jud. CL (ora 18), Feteşti (565+2) –jud.IL, Cernavodă (500+26) – jud. CT, Brăila (560+4) – jud.BR, Isaccea (380+49) – jud. TL și Tulcea (320+31) – jud. TL și peste 
FAZA a II-a DE APĂRARE la stațiile hidrometrice: Calafat (600+61) – jud. DJ, Bechet (600+87) – jud. DJ, Corabia (550+54) – jud. OT, Tr. Măgurele (550+42) – jud. TR şi Zimnicea (610+22) – jud. TR.
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 32 din 05.06.2019 pentru Dunăre.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 09.06.2019
ora 07.00 – 10.06.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general în scădere.
Sunt posibile scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundații locale și creșteri de debite și niveluri pe unele râuri din zonele de deal și munte, în special din jumătatea de est a țării, fiind posibile depășiri ale COTELOR DE APĂRARE, ca urmare a precipitaţiilor prevăzute sub formă de aversă, mai însemnate cantitativ.
Datorită propagării viiturilor formate anterior, se vor mai situa peste:
COTELE DE INUNDAŢIE cursurile inferioare ale râurilor  Timiş şi Prut, cu valori cuprinse între 10 – 30 cm
COTELE DE ATENȚIE  cursurile inferioare ale râurilor: Crasna, Bega Veche, Bega, Timiș, Neajlov, Bârlad, cu valori cuprinse între 10 – 100 cm.
Se menţine în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ NR. 35 din 07.06.2019.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădare (11600 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creştere.
Nivelurile se vor situa peste FAZA a II-a DE APĂRARE pe sectorul Gruia – Zimnicea şi peste FAZA a I-a DE APĂRARE pe sectoarele Giurgiu – Oltenița, Cernavoda – Hârşova, Isaccea – Tulcea și la Brăila
Se menţine în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 32 din 05.06.2019 pentru Dunăre.