Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 09.05.2019 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
08.05.2019 ora 07.00 – 09.05.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general în scădere, exceptând cursul superior al Prutului, cursurile mijlocii şi inferioare ale Someşului, Mureşului, Jiului, Oltului, Argeşului, Ialomiţei, Siretului, Buzăului, Bârladului, Jijiei şi cursurile inferioare ale Turului, Barcăului, Crişului Repede, Târnavelor, Sucevei şi Moldovei, unde au fost în creştere prin propagare.
Pe râurile din Dobrogea debitele au fost relativ staţionare.
Debitele se situează în general la valori în jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele mijlocii şi inferioare ale: Jiului, Argeşului şi Ialomiţei, bazinul inferior al Oltului şi râurile din Dobrogea, unde situează la valori cuprinse între 30-90% din acestea.
Se situează peste:
– COTELE DE INUNDAŢIE: Tur – Micula (310+18)-jud.SM, Târnava Mică – Târnăveni (320+8)-jud. MS şi Prut – Oroftiana (470+64)-jud.BT;
– COTELE DE ATENŢIE: Tur – Călineşti Oas (350+30)-jud. SM, Tur – Turulung (360+36)-jud. SM, Someşul Mic – Sălăţiu (200)-jud. CJ, Crasna – Domăneşti (400+77)-jud. SM, Timiş – Grăniceri (600+52)-jud. TM, Bârzava – Partoş (50+50)-jud. TM, Olt – Hoghiz (300+16)-jud. BV, Râul Negru – Reci (300+6)-jud. CV, Prut – Rădăuţi Prut (290+91)-jud.BT, Miletin – Şipote (150+21)-jud.IS şi Bârlad – Bârlad (350)-jud.VS.
 
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ PENTRU FENOMENE IMEDIATE NR. 1 din 08.05.2019.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 08.05 – 09.05.2019 a fost staţionar, având valoarea de 6300 m3/s, sub media multianuală a lunii mai (7250 m3/s).   
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
09.05.2019 ora 07.00 – 10.05.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general în scădere, exceptând cursul superior al Prutului, cursurile mijlocii şi inferioare ale Mureşului şi Siretului, cursurile inferioare ale: Someşului, Jiului, Oltului, Argeşului, Ialomiţei, Buzăului şi Bârladului, unde vor fi în creştere prin propagare.
Pe râurile din Dobrogea debitele vor fi relativ staţionare.
Sunt posibile creşteri de niveluri şi debite ca urmare a precipitaţiilor prognozate şi propagării pe unele râuri mici din jumătatea de vest a ţarii.
Se vor mai situa, peste COTELE DE ATENȚIE, prin propagare, unele râuri din nordul, centrul şi estul ţării cu valori de până la 60 de cm.
Se menţine în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ PENTRU FENOMENE IMEDIATE NR. 1 din 08.05.2019.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creştere (6500 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creștere.