Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 09.05.2018 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 09.05.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în creştere datorită precipitaţiilor înregistrate și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Siret, bazinele superioare ale Izei, Vișeului, Someșului Mare, Mureșului, Oltului, Prutului și pe râurile din Dobrogea și doar prin propagare în bazinele inferioare ale râurilor: Bega Veche, Timiș, Bârzava, Nera și Cerna.
Pe celelalte râuri, debitele au fost relativ staționare, exceptând râurile: Crișul Negru, Arieș, cursurile mijlocii și inferioare ale Someșului și Prutului, unde au fost în scădere.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-70% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din Dobrogea și mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Tur, Lăpuş, Iara, Târnava Mare, Timiş, Cerna, Suceava, Putna, Rm. Sărat, Bârlad, pe cursul superior al Crasnei şi pe afluenții Crișului Negru, Buzăului, Trotuşului si Prutului.
În interval a fost emisă o ATENŢIONARE HIDROLOGICĂ pentru fenomene imediate.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 08 – 09.05.2018 a fost În creştere, având valoarea de 6200 m3/s, sub media multianuală a lunii mai (7250 m3/s)  .
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere la Gruia şi pe sectorul Corabia – Tulcea şi în creştere pe sectorul Clafat – Bechet .
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 09.05.2018 – 10.05.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în creștere datorită precipitațiilor prognozate și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Siret, Arieș, bazinele superioare ale Someșului Mic, Crișului Negru, Crișului Alb, Mureșului, Târnavelor, Jiului, Argeșului, Ialomiței, bazinele superioare și mijlocii ale Oltului și Prutului și râurile din Dobrogea. 
Pe celelalte râuri, debitele vor fi relativ staționare, exceptând cursul inferior al Prutului, unde vor fi relativ staționare.
Sunt posibile scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie şi creşteri rapide de niveluri şi debite pe unele râuri mici din sudul și estul ţării și din zonele de deal şi de munte, datorită precipitaţiilor sub formă de aversă, izolat mai însemnate cantitativ, prognozate.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENŢIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi staţionar (6200 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere la Gruia şi pe sectorul Giurgiu – Tulcea şi în creştere pe sectorul Calafat – Zimnicea.