Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 09.04.2018 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 09.04.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în creștere datorită cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Caraș, Nera, Cerna, Jiu, Buzău, bazinele superioare ale Izei, Someșului, Crișului Repede, Crișului Negru, Crișului Alb, Arieșului, Mureșului, Târnavelor, Oltului, Argeșului, Dâmboviței, Ialomiței, bazinele superioare ale Timișului, Bistriței, cursul inferior al Prutului (sector Drânceni – Oancea), cursurile inferioare ale Begăi Vechi, Bârzavei, Moraviței, unii afluenți ai Oltului inferior, relativ staționare pe afluenții Oltului mijlociu și pe râurile din Dobrogea și în scădere pe celelalte râuri.
Se situează peste COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Bârzava – Partoş (50+38)-Jud.TM şi Urlui –  Furculeşti (150+8)-jud.TR.
Debitele se situează în general la valori peste mediile lunare multianuale, exceptând Someșul Mic, Cerna, Putna, Rm. Sărat, Suceava, bazinul superior al Timișului, bazinul mijlociu al Oltului, bazinele inferioare ale Trotușului, Bistriței și Moldovei, unde se situează sub normalele lunare, cu valori cuprinse între 30-90%.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 08.04 – 09.04.2018 a fost în scădere, având valoarea de 10600 m3/s, peste media multianuală a lunii aprilie (7900 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere pe sectorul Gruia – Bechet și în scădere pe sectorul Corabia – Tulcea.
Din informațiile primite până la ora 600, nivelurile se situează peste:
FAZA a II-a DE APĂRARE la staţiile hidrometrice: Bechet (600+31) – jud. DJ, Corabia (550+13)– jud. OT, Tr. Măgurele (550+14) – jud. TR, Cernavodă (600+8) – jud. CT, Hârşova (610+42) – jud. CT, Brăila (610+5) – jud. BR și Galaţi (600+1) – jud. GL; 
FAZA I DE APĂRARE la staţiile hidrometrice: Gruia (610+40) – jud. MH, Calafat (550+36) – jud. DJ, Zimnicea (530+79) – jud. TR, Giurgiu (570+35) – jud. GR, Olteniţa (550+56) – jud. CL, Călăraşi (550+38) – jud. CL, Feteşti (565+83) – jud. IL, Vadu Oii (600+40) – jud. CT, Isaccea (380+93) – jud. TL și Tulcea (320+71) – jud. TL.
Se menține AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 24 din 04.04.2018.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 09.04.2018 – 10.04.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în creștere datorită cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Târnave, Caraș, Nera, Cerna, Jiu, bazinele superioare ale Izei, Someșului, Crișurilor, Someșului Mic, Arieșului, Argeșului, Ialomiței, Buzăului, bazinele superioare și mijlocii ale râurilor Mureș, Timiș, Olt, Bistrița și cursul inferior al Prutului, relativ staționare pe râurile din Dobrogea și în scădere pe celelalte râuri.
Se va mai situa peste COTA DE ATENȚIE, în scădere, râul Urlui la stația hidrometrică  Furculeşti (150+2)-jud.TR.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (10500 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere. 
Nivelurile se vor situa peste: 
FAZA a II-a DE APĂRARE pe sectoarele Bechet – Tr.Măgurele și Cernavodă – Hârşova, judeţele Dolj, Olt, Teleorman, Constanţa;
FAZA I DE APĂRARE la Vadu Oii şi pe sectoarele Gruia – Calafat, Zimnicea –  Călărași, Vadu Oii – Tulcea și la Fetești, judeţele Mehedinţi, Dolj, Teleorman,  Giurgiu, Călăraşi, Ialomiţa, Constanța, Brăila şi Tulcea.
Se menţine în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 24 din 04.04.2018.