Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 09.03.2020 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 08.03.2020 ora 07.00 – 09.03.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în creștere ca efect combinat al precipitațiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării, exceptând cursurile inferioare ale Crișului Alb, Timișului, Bârzavei și Moraviței, unde au fost în scădere și râurile din bazinele hidrografice Vedea, Bârlad, Prut, cele din Dobrogea, unii afluenții ai Oltului inferior aval de acumularea Ionești, cursurile inferioare ale Bistriței, Trotușului și Putnei, unde au fost relativ staționare.
Mici creșteri de niveluri și debite ca urmare a precipitațiilor slabe prevăzute s-au mai  înregistrat și pe unele râuri din bazinele superioare și mijlocii ale Jijiei și Bârladului.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri), prezente izolat doar în bazinul superior al Bistriței, au fost în diminuare și restrângere. 
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste mediile multianuale lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someș, Crișuri, Arieş, Bega, Timiș, Bârzava, Moraviţa, Caraș, Nera, Cerna, Moldova, bazinele superioare ale Mureșului, Târnavelor, Jiului, Motrului, Prahovei, Bistriţei și Sucevei, cursul Mureșului şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vedea, Rm. Sărat, Bârlad, pe cursul superior al Tazlăului, pe afluenții Prutului, pe unii afluenți ai Jiului inferior (Coșuștea, Amaradia, Raznic) şi ai Oltului mijlociu şi inferior (Pârâul Nou, Hârtibaciu, Cungrișoara, Mamu, Beica, Olteţ, Cerna).
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 08.03.2020 – 09.03.2020 a fost  în creștere,  având  valoarea  de  7000  m3/s, peste media  multianuală a  lunii  martie  (6700 m3/s).   
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere.
 
     
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 09.03.2020 ora 07.00 – 10.03.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în creștere ca efect combinat al precipitațiilor prevăzute, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării, exceptând râurile din bazinele superioare ale Turului, Crasnei și Barcăului, unde vor fi în scădere și râurile din bazinele hidrografice Bârlad, Prut, cele din Dobrogea și cursul inferior al Vedei, unde vor fi relativ stațioare.
Creșteri mai însemnate de niveluri și debite, ca urmarea efectului combinat al precipitațiilor mai însemnate cantitativ prevăzute, izolat sub formă de aversă, și cedării apei din stratul de zăpadă, se pot înregistra pe unele râuri din zonele montane din jumătatea de sud a țării, în special din Oltenia.
Formațiunile de gheață (gheață la maluri), existente izolat doar în bazinul superior al Bistriței vor fi în diminuare, restrângere şi eliminare.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creștere (7300 m3/s).
În aval de Porţile de Fier, debitele vor fi în creștere.