Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 09.02.2020 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
08.02.2020 ora 07.00 – 09.02.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele Vedea, Ialomiţa, bazinele mijlocii şi inferioare ale: Jiului, Oltului, Argeşului şi cele din Dobrogea, unde au fost relativ staţionare.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi, pod de gheață) prezente pe râurile din Maramureș, Transilvania, Moldova și izolat pe cele din Muntenia au fost în intensificare și extindere.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, în jurul și peste mediile multianuale lunare pe râurile din bazinele: Vişeu, Tur, Crișul Repede, Crişul Negru, Mureș (exceptând afluenţii de pe cursul inferior), Suceava, Moldova, Bistriţa, cursul superior şi mijlociu al Siretului, bazinul superior al Oltului şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Moraviţa, Vedea, Jijia, pe unii afluenți ai Jiului inferior (Coșuștea, Amaradia), ai Oltului inferior (Mamu, Beica, Olteţ) și ai Argeșului (Râul Doamnei).
Ca urmare a viiturilor formate anterior, se mai situează peste COTA DE ATENȚIE râul Tur la stația hidrometrică Micula (270+34)-jud. SM, sector îndiguit. 
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 08.02.2020 – 09.02.2020 a fost în creștere, având valoarea de 4600 m3/s, sub media  multianuală a lunii februarie (5300 m3/s).   
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
09.02.2020 ora 07.00 – 10.02.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Jiu, Vedea, Argeş, Ialomiţa, bazinul mijlociu şi inferior al Oltului şi cele din Dobrogea, unde vor fi relativ staţionare.
Formațiunile de gheață (gheață la maluri, năboi, pod de gheață) vor fi în intensificare și extindere.
Se va mai situa peste COTA DE ATENȚIE râul Tur la staţia hidrometrică Micula (270+10)-jud.SM, sector îndiguit.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creștere (5600 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creştere.