Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 09.02.2018 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 09.02.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în creștere datorită efectului combinat al precipitațiilor înregistrate, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Lăpuș, Someșul Mare, Trotuș, Bârlad, bazinele superioare ale Someșului Mic, Crasnei, Barcăului, Crișurilor, Mureșului, Oltului, Sucevei, Moldovei, Bistriței și râurile din Dobrogea. 
Pe râurile din bazinele: Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, Buzău, Putna, Rm. Sărat, bazinele mijlocii și inferioare ale Sucevei, Moldovei, Bistriței, Prutului debitele au fost relativ staționare și în scădere pe celelalte râuri.
Se situează peste COTA DE ATENŢIE râul Glavacioc la staţia hidrometrică Crovu (200+4)-jud.GR.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, nǎboi, pod de gheaţă) prezente pe râurile din centrul și estul țării s-au menținut fără modificări importante.
Debitele se situează în general la valori peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Someș (exceptând Someșul Mare), Crasna, Crișul Repede, Bârzava, Bârlad, bazinele superioare ale Barcăului, Mureșului, Begăi, Timișului, Siretului, unele râuri din bazinul inferior al Oltului, afluenții Jiului și Prutului, unde au valori cuprinse între 30-90% din acestea.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 08.02.2018 – 09.02.2018 a fost în creştere,  având  valoarea  de  7400  m3/s, peste  media  multianuală a lunii februarie (5300 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere.
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 09.02.2018 – 10.02.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general în scădere, exceptând cursurile mijlocii și inferioare ale Someșului și Mureșului, cursurile inferioare ale Crasnei, Barcăului, Crișurilor, Sucevei, Moldovei, Bistriței, Trotușului și Bârladului, unde vor fi în creștere prin propagare.
Pe râurile din bazinele hidrografice: Buzău, Rm. Sărat, Putna și Prut, debitele vor fi relativ staționare.
Se va mai situa în jurul COTEI DE ATENŢIE râul Glavacioc la staţia hidrometrică Crovu (200)-jud.GR.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, nǎboi, pod de gheaţă) prezente pe râurile din centrul și estul țării se vor menține fără modificări importante.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creştere (7500 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creștere.