Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 09.01.2020 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
08.01.2020 ora 07.00 – 09.01.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost relativ staţionare, exceptând cursul inferior al Mureșului, unde au fost în scădere. 
Formațiunile de gheață (gheață la maluri, năboi, pod de gheață) prezente în majoritatea bazinelor hidrografice au fost în intensificare și extindere.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari pe unele râuri din bazinul superior și mijlociu al Jiului (Jaleş, Bistriţa, Motru), pe unii afluenţi ai Oltului de pe sectorul inferior (Olănești, Luncavăț), pe cursul mijlociu şi inferior al Moldovei şi pe unele râuri din Dobrogea (Slava, Hamangia, Râmnic) și mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Crișul Alb, Crişul Negru, Moraviţa, Nera, Bârlad, Jijia, pe cursurile inferioare ale Someşului şi Bistriţei, unii afluenţi ai Someşului (Sălăuţa, Şieu, Bistriţa, Ilişua, Lonea, Fizeș, Lăpuş, Cavnic), pe unii afluenţi ai Mureşului (Luţ, Feernic, Vişa, Ampoi, Sebeș, Râul Mare, Cerna) şi pe unii afluenţi ai Oltului mijlociu (Homorod, Hârtibaciu). 
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 08.01.2020 – 09.01.2020 a fost în scădere, având valoarea de 4100 m3/s, sub  media multianuală a  lunii  ianuarie (4950 m3/s).   
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere. 
 
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
09.01.2020 ora 07.00 – 10.01.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi relativ staţionare. 
Sunt posibile creșteri ușoare de debite ca urmare a efectului combinat al precipitațiilor lichide slabe prevăzute și cedării apei din stratul de zăpadă pe unele râuri mici din nordul, centrul și în nord-estul țării.
Formațiunile de gheță (gheață la maluri, năboi, pod de gheață) existente pe majoritatea râurilor se vor menține fără modificări importante, exceptând unele râuri mici din nordul, centrul și în nord-estul țării, unde vor fi în ușoară diminuare și restrângere.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (3900 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere.