Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 09.01.2019 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 08.01.2019 ora 07.00 – 09.01.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
  Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Crişuri, Siret, Prut şi bazinul superior şi mijlociu al Oltului, unde au fost în scădere ușoară.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (peste 100% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice:  Suceava, Moldova, Trotuș, pe cursul superior şi mijlociu al Siretului, cursul superior al Prutului și pe râurile din Dobrogea şi sub 30% din mediile multianuale, izolat, în bazinele superioare ale Crasnei, Argeșului și Ialomiței.
Formațiunile de gheață existente în majoritatea bazinelor hidrografice au fost în extindere și intensificare.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 08.01 – 09.01.2019 a fost în scădere, având valoarea de 3700 m3/s, sub media multianuală a lunii ianuarie (4950 m3/s). 
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere la Gruia și pe sectorul Bechet – Tulcea și în creștere la Calafat.
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 09.01.2019 ora 07.00 – 10.01.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Crişuri, Siret şi Prut, unde vor fi în scădere ușoară.
Sunt posibile creșteri izolate de niveluri și debite pe unele râuri mici din vestul țării ca urmare a precipitațiilor lichide prognozate. 
Formațiunile de gheață existente în majoritatea bazinelor hidrografice vor fi în extindere și intensificare.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENŢIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (3600 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectoarele Gruia – Calafat şi Corabia – Tulcea şi în creştere la Bechet.