Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 08.12.2021 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 07.12.2021 ora 07.00 – 08.12.2021 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost, în general, în creștere, ca urmare a precipitațiilor lichide căzute în interval și propagării, exceptând râurile din bazinul hidrografic al Someșului, bazinele superioare ale Vișeului, Izei, Turului, Crasnei, Barcăului, Crișului Repede, Crișului Negru și Arieșului, unde au fost în scădere ușoară.
Pe râurile din bazinele hidrografice: Bega, Bârzava, Moravița, Caraș, Trotuș, Bistrița, Moldova, Suceava, bazinul superior al Mureșului, bazinul mijlociu și inferior al Timișului, cursurile Siretului și Prutului, debitele au fost relativ staționare.
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-90%, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Tur, Someșul Cald, Lăpuș, Crișul Repede, Arieș, cursurile superioare ale Vișeului, Izei, cursul superior și mijlociu al Trotușului și mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Bega Veche, Moravița, Nera, Cerna, Jiu, Rm. Sărat, pe unii afluenți din bazinul inferior al Oltului și ai Prutului, cursul superior al Ialomiței.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi) au fost în uşoară extindere şi intensificare pe unele râuri din bazinul superior şi mijlociu al Siretului și și-au făcut apariția şi pe alte râuri din zona montană din nordul și centrul țării.
Este în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 102 din 07.12.2021.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 07.12.2021 – 08.12.2021 a fost în creștere, având valoarea de 5400 m3/s, peste media multianuală a lunii decembrie     (5200 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere. 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 08.12.2021 ora 07.00 – 09.12.2021 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în creștere, ca urmare a efectului combinat al precipitațiilor lichide în curs, celor prognozate și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Olt, Vedea, Argeş, Ialomița, bazinul inferior al Siretului, cursul inferior al Mureșului și cursul mijlociu și inferior al Jiului, în scădere pe râurile din bazinele: Vişeu, Iza, Tur, Crasna, Barcău, Crişuri, Bega, Timiş, Bârzava, Caraş, Nera, Cerna, bazinul mijlociu al Mureșului și bazinul superior al Jiului și relativ staționare pe celelalte râuri.
Creșteri de niveluri și debite se pot înregistra şi pe alte râuri din zonele de deal și de munte, mai ales pe cele din nord – estul țării, ca urmare a precipitațiilor lichide prognozate.
Formațiunile de gheață (gheață la maluri, năboi) existente vor fi în intensificare și extindere.
Se menține în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 102 din 07.12.2021, până la ora 12:00.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creștere (5800 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creștere.