Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 08.10.2019 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 07.10.2019 ora 07.00 – 08.10.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost relativ staţionare, exceptând cursul superior al Prutului, cursurile mijlocii şi inferioare ale: Someşului, Crişului Alb, Târnavelor, Bistriţei şi cursurile inferioare ale Vişeului, Izei, Turului, Sucevei, Moldovei, Trotuşului, Putnei şi Rm. Sărat, unde au fost în creştere prin propagare.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: pe Motru, pe cursul Oltului superior amonte Podu Olt, în bazinul superior al Prahovei, pe cursurile superioare ale Sucevei, Moldovei şi Buzăului şi pe unele râuri din Dobrogea şi mai mici (sub 30%) pe unii afluenţi ai Oltului inferior, pe cursul superior al râului Vedea, pe Jijia şi pe cursul superior al Siretului.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 07.10.2019 – 08.10.2019 a fost staţionar,  având  valoarea  de  2300  m3/s,  sub  media  multianuală a lunii octombrie (3850 m3/s).   
În aval de Porţile de Fier debitele au fost relativ staţionare.
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 08.10.2019 ora 07.00 – 09.10.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi relativ staţionare, exceptând cursul superior al Prutului şi cursurile inferioare ale: Someşului, Crişului Alb, Târnavelor şi Bistriţei, unde vor fi în creştere prin propagare.
Sunt posibile mici creşteri de niveluri şi debite, ca urmare a precipitaţiilor, slabe cantitativ, prognozate, pe unele râuri mici din zonele de deal şi de munte.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi staţionar (2300 m3/s).
În aval de Porţile de Fier, debitele vor fi în creştere pe sectorul Gruia – Bechet şi relativ staţionare pe sectorul Corabia – Tulcea.