Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 08.09.2018 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
07.09.2018 ora 07 – 08.09.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general staţionare, exceptând cursul mijlociu și inferior al Someșului, cursurile inferioare ale râurilor: Mureș, Timiș, Bârzava, Suceava, Moldova, Bârlad, unde au fost în creștere prin propagare și râurile din bazinele hidrografice: Buzău, Rm. Sărat, Putna, Bistrița, bazinele superioare și mijlocii ale Moldovei, Sucevei și Bârladului, unde au fost în scădere.
Mici creşteri de debite și niveluri datorită precipitațiilor slabe căzute în interval sub formă de aversă s-au înregistrat pe unele râuri mici din zonele de munte, în special  din bazinele superioare ale Crișurilor, Bistriței și pe unii afluenți ai Mureșului inferior.
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari ( în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Someșul Mic, Crişul Repede, Crișul Alb, Arieș, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Jiu, Vedea, Ialomiţa, Moldova, Bistriţa, pe cursul superior al Trotuşului, pe cursurile mijlocii şi inferioare ale Mureșului şi Siretului, pe cursurile mijlocii ale Someșului și Buzăului, pe cursul Prutului, pe unii afluenţi ai Oltului şi Argeşului şi pe unele râuri din Dobrogea și mai mici (10-30% din mediile multianuale lunare) pe Bârlad și pe afluenții Jijiei.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 07 – 08.09.2018 a fost în creștere, având  valoarea de  3400 m3/s, sub  media   multianuală  a  lunii  septembrie   (3800 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
08.09.2018 ora 07 – 09.09.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general staţionare, exceptând cursurile inferioare ale Someșului, Mureșului, Bârzavei, unde vor fi în creștere prin propagare și râurile din bazinul hidrografic al Bârladului, afluenții Prutului, bazinele inferioare ale afluenților de dreapta ai Siretului, unde vor fi în scădere.
Sunt posibile scurgeri pe versanți, torenți, pâraie, viituri rapide cu posibile efecte de inundații locale şi creşteri de debite și niveluri pe unele râuri mici din zonele de munte, în special  din zona Carpaților Orientali, datorită precipitațiilor prevăzute sub formă de aversă.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENŢIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creștere (3600 m3/s).
Pe tot sectorul aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creștere.