Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 08.08.2018 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 08.08.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general în scădere, exceptând cursul mijlociu şi inferior al Prutului unde au fost în creştere prin propagare și râurile din bazinele hidrografice: Caraş, Nera, Cerna şi cele din Dobrogea unde au fost relativ staţionare.
Scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu efecte de inundaţii locale şi creşteri de niveluri și debite, cu depăşiri ale COTELOR DE APĂRARE, s-au înregistrat pe unele râuri din Muntenia, Oltenia şi din Dobrogea, ca urmare a precipitațiilor căzute în interval, mai însemnate cantitativ.
Debitele se situează la valori peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău,  cursul superior al Mureşului şi unii afluenţi ai Oltului superior, Argeşului superior şi ai Bârladului, unde se situează la valori cuprinse între 30-90% din normalele lunare.
În interval s-au situat peste:
COTELE DE ATENȚIE râurile la staţiile hidrometrice: Ialomiciora – Fieni (300+20)-jud.DB şi Casimcea – Cheia (150+170)-jud.CT
În interval au fost emise opt ATENŢIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate şi o AVERTIZARE HIDROLOGICĂ pentru fenomene imediate.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 07.08 – 08.08.2018 a fost în scădere, având valoarea de 3400 m3/s, sub media multianuală a lunii august (4300 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere la Gruia și pe sectorul Tr. Măgurele – Tulcea și în creștere pe sectorul Calafat – Corabia.
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 08.08.2018 – 09.08.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general în scădere, exceptând cursul mijlociu şi inferior al Prutului unde vor fi în creştere prin propagare.
Sunt posibile creșteri izolate de niveluri și debite pe unele râuri mici din zonele de deal și munte, ca urmare a precipitaţiilor prognozate.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (3300 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere.