Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 08.07.2020 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 07.07.2020 ora 07.00 – 08.07.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Iza, Vișeu, Someșul Mare, Suceava, Moldova, Bistrița, Trotuș, Putna, Rm. Sărat, Buzău, bazinul superior și mijlociu al Oltului, bazinele superioare ale Mureșului, Argeșului și Ialomiței și pe cele din Dobrogea și numai prin propagare pe cursul inferior al Prutului, iar pe celelalte râuri au fost în general în scădere.
Scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide cu efecte de inundații locale și creșteri semnificative de niveluri și debite s-au produs pe unele râuri mici din zona de munte din jumătatea de est a țării, datorită precipitațiilor sub formă de aversă, de scurtă durată, cu caracter torențial căzute în interval.
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-90%, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Crișuri, Mureș, Bârzava, Caraș, Nera, Jiu, Suceava, bazinele superioare ale Moldovei, Trotușului, cursul superior și mijlociu al Bistriței, cursurile mijlocii și inferioare ale Begăi, Timișului, cursurile inferioare ale Barcăului și Cernei, pe cursurile Siretului și Prutului şi mai mici (10-30%) pe râurile din bazinul hidrografic Bârlad.
Se situează peste COTELE DE APĂRARE râul Prut, pe sectorul Prisăcani – Şiviţa, ca urmare a tranzitării în regim controlat prin Acumularea Stânca Costeşti a viiturilor formate în amonte de intrarea în ţară, dupa cum urmează :
COTA DE PERICOL: Prut – Fălciu (600+46) – jud.GL şi  Prut – Oancea (600+18) – jud.GL;
COTELE DE INUNDAȚIE:  Prut – Drânceni (630+68) – jud.VS 
COTA DE ATENȚIE: Prut – Şiviţa (360+40) jud. GL
 
În interval s-au situat peste COTA DE INUNDAȚIE râul Nuntași la s.h. Nuntași (200+10) – jud. CT  și peste COTA DE ATENȚIE râul Valea Mare la s.h. Dopca (75+26) – jud. BV.
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 34 din 07.07.2020.
În interval au fost emise trei AVERTIZĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate și o ATENȚIONARE HIDROLOGICĂ pentru fenomene imediate.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 07.07 – 08.07.2020 a fost în scădere, având valoarea de 6300 m3/s, peste media multianuală a lunii iulie (5350 m3/s).   
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 08.07.2020 ora 07.00 – 09.07.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în scădere, exceptând cursurile mijlocii și inferioare ale afluenților de dreapta ai Siretului, cursurile mijlocii și inferioare ale Argeșului și Ialomiței și cursul mijlociu al Oltului unde vor fi în creștere datorită propagării.
Sunt posibile creșteri ușoare de debite pe unele râuri mici din zonele de deal și munte din nordul țării datorită precipitațiilor sub formă de aversă prognozate.
 
Se vor menţine peste COTELE DE APĂRARE râul Prut, pe sectorul Prisăcani – Şiviţa, ca urmare a tranzitării în regim controlat prin Acumularea Stânca Costeşti a viiturilor formate în amonte de intrarea în ţară, dupa cum urmează :
COTA DE PERICOL: Prut – Fălciu (600+50) – jud.GL şi  Prut – Oancea (600+5) – jud.GL;
COTELE DE INUNDAȚIE:  Prut – Drânceni (630+60) – jud.VS 
COTA DE ATENȚIE: Prut – Şiviţa (360+40) jud. GL
Se menține în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 34 din 07.07.2020.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (6200 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere.